W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi sformułowaniami 'polskie obozy pracy' 'polskie obozy koncentracyjne' lub 'polskie obozy zagłady' uprzejmie informujemy, że pokrzywdzeni tymi sformułowaniami mogą osobiście lub za pomoca ustalonego pełnomocnika wnieść powództwo o naruszenie dóbr osobistych art. 24 i 24 k.c. Jak również Prokurator posiada legitymację do wytoczenia tego rodzaju powództwa i wniesienie go do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy w imieniu pokrzywdzonego.