Prokurator Rejonowy :

Jarosław Łukacz

Z-ca Prokuratora Rejonowego :

Agnieszka Piszczek

Z-ca Prokuratora Rejonowego :

Paweł Mrozowski


Kierownik sekretariatu :

Renata Gajewska