Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - ogłoszenie wyników.

Na podstawie §10 i §11 ust.2 i ust.3 oraz §13 ust. ł i ust.2 pkt li2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. 2016.1838 tj.) Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem ogłasza listę zakwalifikowanych do zatrudnienia: < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-29 godz: 11:43:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 30/2020 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-29 godz: 12:27:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - III etap

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na staż urzędniczy odbędzie się w dniu 28 lipca 2020r. godz. 9.30 w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz, Sala konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-21 godz: 18:53:00

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - III etap

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora zostanie przeprowadzony w dniu 28 lipca 2020r. w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz w godzinach: < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-20 godz: 21:47:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - III etap

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że III etap konkursu na staż urzędniczy zaplanowany na dzień 10 lipca 2020r. na godz. 14.30 w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala został odwołany. < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-10 godz: 11:31:00

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - II etap

Na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016 poz. 1838) informuję, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu:

 1. Filar Justyna
 2. Popławska Weronika
 3. Staszel Renata
 4. Śpiewak Nina
 5. Zahia Gracja
< Więcej..>

Utworzono: 2020-07-07 godz: 14:26:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - II etap

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na staż urzędniczy odbędzie się w dniu 10 lipca 2020r. godz. 14.30 w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a ,33-300 Nowy Sącz, sala konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-03 godz: 12:30:00

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - I etap

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu stosownie do §7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora ( Dz. U. 2016 poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem następujący kandydaci :

 1. Boral - Góźdź Angelika
 2. Duda Ewa
 3. Filar Justyna
 4. Kałuziński Sabina
 5. Kamińska Ewelina
 6. Kochan Jarosław
 7. Olszewska Kinga
 8. Pawlikowski Michał
 9. Popławska Weronika
 10. Staszel Renata
 11. Śpiewak Nina
 12. Zahia Gracja
< Więcej..>

Utworzono: 2020-06-25 godz: 19:03:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - I etap

Komisja konkursowa informuje, że II etap konkursu odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz - w Sali Konferencyjnej nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-19 godz: 13:32:00

Konkurs na na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.2.2020

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu w trybie i na zasadach określonych w art. 180 § 1 - § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019.740 t.j. ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U.2016.1838) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w:
1. Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu -
1 etat,
2. Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - 1 etat. < Więcej..>

Utworzono: 2020-05-22 godz: 18:14:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.1.2020

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Limanowa
< Więcej..>

Utworzono: 2020-05-21 godz: 09:54:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, < Więcej..>

Utworzono: 2020-02-25 godz: 15:58:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Bogusław Obrok
2. Monika Ślipek < Więcej..>

Utworzono: 2020-02-10 godz: 16:00:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

 1. Bogusław Obrok
 2. Monika Ślipek
< Więcej..>

Utworzono: 2020-01-29 godz: 13:14:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.8.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko informatyka
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-12-11 godz: 09:41:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Tomasz Haluch < Więcej..>

Utworzono: 2019-11-22 godz: 13:00:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Tomasz Haluch < Więcej..>

Utworzono: 2019-11-15 godz: 11:53:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.7.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko informatyka
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-10-12 godz: 00:00:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 38/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko
Panią : Małgorzatę Maciak. < Więcej..>

Utworzono: 2019-10-04 godz: 14:54:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 37/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko
Pana : Jarosława Żelasko. < Więcej..>

Utworzono: 2019-10-01 godz: 15:38:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko Inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

 1. Jarosz-Czerpak Sylwia
 2. Maciak Małgorzata
 3. Stefańska Agnieszka
< Więcej..>

Utworzono: 2019-09-26 godz: 13:03:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Jarosław Żelasko < Więcej..>

Utworzono: 2019-09-18 godz: 15:00:15

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko Inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

 1. Jarosz-Czerpak Sylwia
 2. Maciak Małgorzata
 3. Stefańska Agnieszka
< Więcej..>

Utworzono: 2019-09-18 godz: 15:07:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap.

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu:

1. Jarosław Żelasko < Więcej..>

Utworzono: 2019-09-10 godz: 15:30:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 34/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią : Sandrę Czoch. < Więcej..>

Utworzono: 2019-08-23 godz: 14:52:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap

PO IV WOS 1111.4.2019

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

 1. Czoch Sandra
 2. Król Ewa
 3. Radomska Aneta
< Więcej..>

Utworzono: 2019-08-14 godz: 13:30:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.6.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko inspektora
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 3/4 etatu - niepełny wymiar
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-08-12 godz: 14:50:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.5.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko informatyka
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-08-12 godz: 15:30:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - I etap

PO IV WOS 1111.4.2019

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

 1. Czoch Sandra
 2. Dąbrowska Magdalena
 3. Dulak Anna
 4. Jopek Barbara
 5. Kałuziński Sabina
 6. Król Ewa
 7. Król Iwona
 8. Radomska Aneta
 9. Zbroszczyk-Wiktor Elżbieta
< Więcej..>

Utworzono: 2019-08-06 godz: 15:00:01

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 31/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią : Karolina Kubowicz < Więcej..>

Utworzono: 2019-07-02 godz: 13:13:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.4.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-06-27 godz: 13:00:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - II etap

PO IV WOS 1111.3.2019

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

 1. Czoch Sandra
 2. Kubowicz Karolina
 3. Poręba Agnieszka
 4. Radomska Aneta
< Więcej..>

Utworzono: 2019-06-18 godz: 14:10:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - ogłoszenie wyników

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 29/2019 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2019-06-11 godz: 15:27:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - I etap

PO IV WOS 1111.3.2019

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

 1. Czoch Sandra
 2. Kubowicz Karolina
 3. Maciak Małgorzata
 4. Mordarski Stanisław
 5. Pałka Ada
 6. Poręba Agnieszka
 7. Radomska Aneta
 8. Tereszkiewicz Łukasz
 9. Zbroszczyk-Wiktor Elżbieta
< Więcej..>

Utworzono: 2019-06-10 godz: 11:09:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - II etap

PO IV WOS 1111.2.2019

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

 1. Łodej Anna
 2. Matys Kamila
 3. Śliwa Anna
< Więcej..>

Utworzono: 2019-05-31 godz: 16:00:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - lista osób zakwalifikowanych do zatrudnienia.

Na podstawie § 10 i § 11 ust. 2 i ust. 3 oraz § 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r. poz. 1838) Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie, ogłasza listę zakwalifikowanych do zatrudnienia: < Więcej..>

Utworzono: 2019-05-27 godz: 13:40:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - I etap

PO IV WOS 1111.2.2019

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

 1. Kos Kipiel Anna
 2. Łodej Anna
 3. Matys Kamila
 4. Szczygieł Rzeszowska Emilia
 5. Śliwa Anna
< Więcej..>

Utworzono: 2019-05-22 godz: 14:30:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.3.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2019-05-20 godz: 15:21:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - II etap.

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) stwierdza, że zostają dopuszczeni do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie następujący kandydaci: < Więcej..>

Utworzono: 2019-05-16 godz: 12:22:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - I etap.

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie następujący kandydaci: < Więcej..>

Utworzono: 2019-04-29 godz: 15:13:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.2.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Muszyna
< Więcej..>

Utworzono: 2019-04-26 godz: 15:17:00

Konkurs na asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.1.2019

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w:

1) Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat,

2) Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - 1 etat.

< Więcej..>

Utworzono: 2019-03-20 godz: 15:05:00

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - ogłoszenie wyników

PO IV WOS 1111.8.2018

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 55/2018 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2018-11-29 godz: 11:01:00

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - III etap

PO IV WOS 1111.8.2018

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu < Więcej..>

Utworzono: 2018-11-16 godz: 15:00:15

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - II etap

PO IV WOS 1111.8.2018

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu < Więcej..>

Utworzono: 2018-11-06 godz: 14:57:14

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.8.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ
< Więcej..>

Utworzono: 2018-10-12 godz: 14:27:00

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na staż urzędniczy - przyszłe stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 40/18 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Listwan Beata < Więcej..>

Utworzono: 2018-10-10 godz: 15:24:00

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - III etap

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 10 października 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-10-03 godz: 09:00:00

Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - II etap

PO IV WOS 1111.7.2018 

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-09-21 godz: 14:50:00

Konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.7.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust. l i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 j.t.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 t.j. ze zm.)

ogłasza
konkurs na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2018-08-29 godz: 15:10:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.
Ogłoszenie wyników konkursu.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu Nr 28/18 wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią Sejud Beata

< Więcej..>

Utworzono: 2018-07-04 godz: 15:35:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.
Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu : < Więcej..>

Utworzono: 2018-06-22 godz: 12:30:00

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.
Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.6.2018Komisja Konkursowa informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-06-13 godz: 14:10:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu.
Ogłoszenie wyników konkursu.

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) informuje, że do zatrudnienia na stanowisku asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci: < Więcej..>

Utworzono: 2018-05-29 godz: 13:14:00

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.6.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2018-05-24 godz: 16:04:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.
Ogłoszenie wyników konkursu.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 21/18 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu wytypowała do zatrudnienia na w/w stanowisko Panią :

Gołębiowska Patrycja. < Więcej..>

Utworzono: 2018-05-15 godz: 13:01:00

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sącz.
Komunikat w sprawie III etapu konkursu.

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) informuje, że do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu dopuszczeni zostali następujący kandydaci:
1. Małgorzata Płachta
2. Magdalena Grabowicz
3. Justyna Duda-Książkiewicz
4. Patrycja Homa
5. Joanna Zawlik
6. Katarzyna Główczyk
< Więcej..>

Utworzono: 2018-05-15 godz: 13:12:00

O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu następujący kandydaci: < Więcej..>

Utworzono: 2018-05-02 godz: 14:30:00

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.
Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu:

1. Gołębiowska Patrycja
2. Kruczek Sylwia
3. Kapłoniak Małgorzata
4. Homa Patrycja

< Więcej..>

Utworzono: 2018-04-27 godz: 15:27:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.
Komunikat w sprawie II etapu.

Komisja Konkursowa informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz, Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-04-17 godz: 14:34:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.
Ogłoszenie wyników konkursu.

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 15/2018 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Artur Trzop < Więcej..>

Utworzono: 2018-03-23 godz: 15:45:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.4.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz
< Więcej..>

Utworzono: 2018-03-16 godz: 20:52:20

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.
Ogłoszenie wyników konkursu.

PO IV WOS 1111.2.2018

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 18/2018 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Joanna Łowisz < Więcej..>

Utworzono: 2018-03-16 godz: 21:35:21

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.
Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty.

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem:

1. Pawlikowski Michał,
2. Remiasz Wioletta,
3. Trzop Artur.

< Więcej..>

Utworzono: 2018-03-13 godz: 16:00:16

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.
Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu:

1. Łowisz Joanna,
2. Pawlikowski Michał,
3. Kwiecień Aleksandra.

< Więcej..>

Utworzono: 2018-03-08 godz: 15:00:15

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w:

1) Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - 2 etaty,
2) Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat,
3) Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - 1 etat.
< Więcej..>

Utworzono: 2018-03-08 godz: 15:10:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.
Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 12 marca 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-03-01 godz: 15:43:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.
Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty

PO IV WOS 1111.2.2018

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 7 marca 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33 - 300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-02-27 godz: 18:02:51

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.2.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ
< Więcej..>

Utworzono: 2018-02-01 godz: 16:09:16

Konkurs na stanowisko stażysty - informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Ogłoszenie wyników konkursu.

PO IV K 1111.6.2017

O g ł o s z e n i e

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 59/2017 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

Dawid Kotlarski
< Więcej..>

Utworzono: 2018-01-23 godz: 15:46:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.1.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Zakopane
< Więcej..>

Utworzono: 2018-01-11 godz: 15:56:15

Konkurs na stanowisko stażysty - informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Komunikat w sprawie III etapu konkursu.

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na stanowisko informatyka odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-01-05 godz: 14:03:14

Konkurs na stanowisko stażysty - informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Komunikat w sprawie II etapu konkursu

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko informatyka odbędzie się w dniu 4 stycznia 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz sala konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2017-12-21 godz: 15:19:00

O G Ł O S Z E N I E o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

PO IV WOS 110.17.2016


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem. < Więcej..>

Utworzono: 2017-12-01 godz: 15:15:15

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W NOWYM SĄCZU

PO IV WOS 1111.6.2017


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, na podstawie art. 3b ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (t.j.Dz.U.2017.246 z późn. zm.), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400), ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu. < Więcej..>

Utworzono: 2017-11-27 godz: 15:45:15

Konkurs na stanowisko stażysty - informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Komunikat w sprawie II etapu konkursu

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko informatyka odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz sala konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2017-11-15 godz: 14:57:14

Konkurs na stanowisko "sekretarka/sekretarz" w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - ogłoszenie wyników

PO IV WOS 1112.16.2016


O g ł o s z e n i e

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko ?sekretarka/sekretarz? w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, niniejszym informuję, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Pan Artur Trzop < Więcej..>

Utworzono: 2017-11-02 godz: 13:45:13

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W NOWYM SĄCZU

PO IV WOS 1111.6.2017


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, na podstawie art. 3b ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (t.j.Dz.U.2017.246 z późn. zm.), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400), ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu. < Więcej..>

Utworzono: 2017-10-19 godz: 14:21:00

Komunikat w sprawie naboru na stanowisko z grupy tzw. innych pracowników prokuratury na stanowisku ''sekretarka/sekretarz'' w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

PO IV WOS 1112.16.2016


Niniejszym informuję, że do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie naboru na stanowisko ''sekretarka/sekretarz'' w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem zostali wytypowani niżej wymienieni kandydaci. < Więcej..>

Utworzono: 2017-10-18 godz: 15:16:00

Konkurs na stanowisko "sekretarka/sekretarz" w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

PO IV WOS 1112.16.2017


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje, iż dysponuje 1/2 etatu - niepełny wymiar z grupy tzw. innych pracowników prokuratury na stanowisku "sekretarka/sekretarz".

Miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa w Zakopanem < Więcej..>

Utworzono: 2017-09-26 godz: 15:16:00

Konkurs na stanowisko - k i e r o w c y w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

PO IV WOS 1112.15.2017

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko - k i e r o w c y

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1112.15.2017

Wymiar etatu: 1/1 - pełny wymiar


Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu. < Więcej..>

Utworzono: 2017-09-07 godz: 15:45:15

Ogłoszenie

PO IV WOS 1111.5.2017

O g ł o s z e n i e

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, Komisja Konkursowa powołana Zarządzenie nr 39/2017 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2017-09-01 godz: 15:15:11

Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

PO IV WOS 1111.5.2017

O g ł o s z e n i e

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem: < Więcej..>

Utworzono: 2017-08-22 godz: 11:00:11

Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a,
33 ? 300 Nowy Sącz
Sala Konferencyjna nr 310.

< Więcej..>

Utworzono: 2017-08-10 godz: 14:54:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.5.2017

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Zakopane
< Więcej..>

Utworzono: 2017-07-14 godz: 14:54:14

OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, < Więcej..>

Utworzono: 2017-07-04 godz: 13:20:13

Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

PO IV WOS 1111.4.2017

O g ł o s z e n i e

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu: < Więcej..>

Utworzono: 2017-06-23 godz: 15:34:00

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora - informacja o wynikach konkursu.

PO IV WOS 1111.3.2017

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej
< Więcej..>

Utworzono: 2017-06-20 godz: 17:52:00

Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2017-06-14 godz: 15:36:15

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

PO IV WOS 1111.3.2017
O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej. < Więcej..>

Utworzono: 2017-06-09 godz: 10:39:10

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

PO IV WOS 1111.3.2017
O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej. < Więcej..>

Utworzono: 2017-05-29 godz: 14:40:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.4.2017

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

< Więcej..>

Utworzono: 2017-05-25 godz: 15:33:15

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

PO IV WOS 1111.3.2017
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w:

 1. Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - 1 etat,
 2. Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - 1 etat.
< Więcej..>

Utworzono: 2017-04-19 godz: 15:35:15

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora - informacja o wynikach konkursu.

PO II K 1111.1.2017

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu. < Więcej..>

Utworzono: 2017-03-21 godz: 14:08:14

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora - lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu

PO II K 1111.1.2017

O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

< Więcej..>

Utworzono: 2017-03-13 godz: 14:45:14

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora - lista dopuszczonych kandydatów

PO II K 1111.1.2017

O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

< Więcej..>

Utworzono: 2017-02-21 godz: 11:28:11

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

PO II K 1111.1.2017
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w:

 1. Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - 1 etat,
 2. Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - 1 etat.
< Więcej..>

Utworzono: 2017-01-09 godz: 15:40:15

Ogłoszenie o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

PO II K 110.17.2016

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej Limanowej. < Więcej..>

Utworzono: 2016-12-23 godz: 14:40:00

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - Ogłoszenie wyników konkursu.

PO IK 110.8.2016

OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 21/16 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2016-05-12 godz: 14:44:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - Lista osób dopuszczonych do III etapu.

PO IK 110.8.2016

OGŁOSZENIE

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, w dniu 9 maja 2016r: < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-29 godz: 12:03:12

Konkurs na stanowisko "sekretarz/sekretarka" w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - ogłoszenie wyniku naboru.

PO IK 110.10.2016

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko "sekretarka/sekretarz" w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, niniejszym informuję, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-20 godz: 08:39:08

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - Lista osób dopuszczonych do II etapu.

PO IK 110.8.2016

OGŁOSZENIE

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, w dniu 28 kwietnia 2016r: < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-20 godz: 09:58:09

Konkurs na stanowisko "sekretarz/sekretarka" w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - komunikat w sprawie naboru.

PO IK 110.10.2016

Niniejszym informuję, że do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie naboru na stanowisko "sekretarka/sekretarz" w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach zostali wytypowani niżej wymienieni kandydaci.

Jednocześnie informuję, iż rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 18 kwietnia 2016 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33 - 300 Nowy Sącz o godz. 10.00. < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-13 godz: 15:26:15

Konkurs na stanowisko "sekretarz/sekretarka" w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach.

PO IK 110.10.2016

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje, iż dysponuje 1 etatem z grupy tzw. innych pracowników prokuratury na stanowisku "sekretarka/sekretarz".

Miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa w Gorlicach. < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-04 godz: 09:51:09

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

PO IK 110.8.2016

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-24 godz: 12:10:12

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - Ogłoszenie wyników konkursu.

PO IK 110.4.2016

OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 20/16 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-23 godz: 12:40:12

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - Lista osób dopuszczonych do III etapu.

PO IK 110.4.2016

OGŁOSZENIE

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, w dniu 22 marca 2016r: < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-15 godz: 13:45:13

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - Lista osób dopuszczonych do II etapu.

PO IK 110.4.2016

OGŁOSZENIE

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, w dniu 15 marca 2016r: < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-07 godz: 14:33:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach.

PO IK 110.4.2016

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-16 godz: 15:31:15

KONKURS na wolne stanowisko asystenta prokuratora - informacja o wynikach.

IK 110/26/15

I n f o r m a c j a
o wynikach konkursu mającego na celu nabór na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu. < Więcej..>

Utworzono: 2015-11-20 godz: 15:02:15

KONKURS na wolne stanowisko asystenta prokuratora - Lista dopuszczonych kandydatów

IK 110/26/15

O g ł o s z e n i e
w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu < Więcej..>

Utworzono: 2015-10-26 godz: 14:53:14

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

IK 110/26/15
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-09-28 godz: 13:37:13

  Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

  IK 110/15/15

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257) ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, o sygn. IK 110/15/15. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-08-11 godz: 12:07:00

  Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

  IK 110/15/15
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-05-15 godz: 15:19:15

  KONKURS na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - lista kandydatów dopuszczonych do konkursu.

  IK 110/5/15
  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257) ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, o sygn. IK 110/5/15.

  1. Barbara Agata Bielecka-Kujawa - ul. Grabarska 15A/11, 33-100 Tarnów < Więcej..>

  Utworzono: 2015-04-08 godz: 15:13:15

  Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

  IK 110/5/15
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-02-09 godz: 11:19:11

  Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

  IK 110/21/14
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2014-12-02 godz: 14:05:14

  Nabór na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

  Nowy Sącz, dnia 28 listopada 2014 roku K 110/33/14

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko - k i e r o w c y

  Sygnatura konkursu IK.110/33/14

  Wymiar etatu: 1,0.

  Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Muszynie. < Więcej..>

  Utworzono: 2014-11-28 godz: 14:16:23

  Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

  IK 110/28/14

  Ogłoszenie

  W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 33/14 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

  1. Pani Małgorzata Kocańda

  Prokurator Okręgowy
  Janusz Iwiński

  Pełny tekst ogłoszenia

  < Więcej..>

  Utworzono: 2014-11-25 godz: 15:02:01

  Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - lista osób dopuszczonych do III etapu.

  O g ł o s z e n i e


  Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

  1. Kocańda Małgorzata
  2. Niemiec Monika
  3. Sięka Katarzyna
  < Więcej..>

  Utworzono: 2014-11-10 godz: 15:21:15

  Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

  Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 17 listopada 2014 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

  Utworzono: 2014-11-07 godz: 15:20:15

  Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

  IK 110/28/14

  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

  Utworzono: 2014-10-23 godz: 15:43:15

  Konkurs na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora

  IK 110/01/14
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - 1 etat,
 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2014-01-14 godz: 15:25:15

  Konkurs na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora

  IK 110/33/13
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - 1 etat,
 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2013-11-22 godz: 15:35:15

  Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników

  I K 110/36/13

  O g ł o s z e n i e

  W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 44/13 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku to: < Więcej..>

  Utworzono: 2013-10-21 godz: 14:35:14

  Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - ogłoszenie wyników

  I K 110/35/13

  O g ł o s z e n i e

  W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 40/13 z późniejszymi zmianami Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku to: < Więcej..>

  Utworzono: 2013-10-15 godz: 15:25:15

  Konkurs na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora

  IK 110/33/13
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na dwa wolne stanowiska asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - 1 etat,
 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2013-10-10 godz: 10:21:10

  Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - wyniki etapu II

  I K 110/36/13

  O g ł o s z e n i e

  Lista osób dopuszczonych do III etapu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu: < Więcej..>

  Utworzono: 2013-10-09 godz: 15:09:15

  Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - wyniki etapu II

  I K 110/35/13

  O g ł o s z e n i e

  Lista osób dopuszczonych do III etapu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej: < Więcej..>

  Utworzono: 2013-10-03 godz: 11:11:11

  Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

  I K 110/36/13

  O g ł o s z e n i e

  Lista osób dopuszczonych do II etapu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu: < Więcej..>

  Utworzono: 2013-09-26 godz: 14:42:14

  Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - sprostowanie

  S P R O S T O W A N I E < Więcej..>

  Utworzono: 2013-09-25 godz: 15:19:15

  Ogłoszenie dot. konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

  I K 110/35/13

  O g ł o s z e n i e

  Lista osób dopuszczonych do II etapu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej: < Więcej..>

  Utworzono: 2013-09-23 godz: 15:10:15

  Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

  Nowy Sącz, dnia 28 sierpnia 2013 roku
  IK 110/36/13

  O g ł o s z e n i e

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 21, poz. 129) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy:

  w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, na które dysponuje jednym wolnym etatem, < Więcej..>

  Utworzono: 2013-08-29 godz: 12:44:31

  Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

  Nowy Sącz, dnia 27 sierpnia 2013 roku
  IK 110/35/13

  O g ł o s z e n i e

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 21, poz. 129) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy:

  w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, na które dysponuje jednym wolnym etatem < Więcej..>

  Utworzono: 2013-08-27 godz: 14:45:00

  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat.

  IK 110/25/13
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2013-08-21 godz: 15:21:00

  Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.
  Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asesora, winne zgłosić swoje kandydatury do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 56a, 33 ? 3oo Nowy Sącz), w terminie do dnia 18 lipca 2013r. < Więcej..>

  Utworzono: 2013-07-11 godz: 13:40:00

  OGŁOSZENIE konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat.

  IK 110/25/13
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2013-07-01 godz: 14:49:14

  OGŁOSZENIE - o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o jednym wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asesora, winne zgłosić swoje kandydatury do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 56a, 33-3oo Nowy Sącz), w terminie do dnia 13 marca 2013 r. < Więcej..>

  Utworzono: 2013-03-05 godz: 13:30:13

  O G Ł O S Z E N I E
  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o dwóch wolnych etatach asesorskich w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

  Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asesora, winne zgłosić swoje kandydatury do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 56a, 33 - 300 Nowy Sącz), w terminie do dnia 31 stycznia 2013r. < Więcej..>

  Utworzono: 2013-01-22 godz: 15:20:00

  Komunikat w sprawie wyników konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

  I K 110/209/12
  Nowy Sącz, dnia 12 października 2012 r.
  W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, < Więcej..>

  Utworzono: 2012-10-16 godz: 14:23:14

  Komunikat Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

  I K 110/209/12
  Nowy Sącz, dnia 04 października 2012 roku

  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje o wyniku przeprowadzonego II etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze stażysty. < Więcej..>

  Utworzono: 2012-10-04 godz: 14:03:14

  Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

  I K 110/209/12 
  Nowy Sącz, dnia 27 września 2012 roku

  Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

  Komisja kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 4 października 2012 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33 - 300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

  Utworzono: 2012-09-27 godz: 14:30:00

  Konkurs na staż urzędniczy (docelowo księgowy) w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu

  Nowy Sącz, dnia 11 września 2012 roku
  IK 110/209/12

  O g ł o s z e n i e

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. Nr 21, poz. 129) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy (docelowo księgowy):
  w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Wydział Budżetowo-Administracyjny, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

  Utworzono: 2012-09-11 godz: 11:29:11

  Ogłoszenie uzupełniające dot. konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

  W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, informuję, iż została utworzona lista rezerwowa na której umieszczono < Więcej..>

  Utworzono: 2012-07-12 godz: 14:10:00

  Ogłoszenie dot. konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

  W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 30/12 z dnia 14.06.2012r. Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku to: < Więcej..>

  Utworzono: 2012-07-11 godz: 11:00:00

  Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

  Komisja kwalifikacyjna informuje, że III etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 10 lipca 2012r. w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a - sala 310, od godz. 10.00-tej < Więcej..>

  Utworzono: 2012-07-03 godz: 13:10:00

  K o m u n i k a t w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

  Komisja kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 3 lipca 2012r. w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a - sala 310 - od godz. 10.00-tej. < Więcej..>

  Utworzono: 2012-06-22 godz: 09:10:00

  Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

  Nowy Sącz, dnia maja 2012 roku
  IK 110/192/12

  O g ł o s z e n i e

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 21, poz. 129) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy:
  w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, na które dysponuje jednym wolnym etatem, < Więcej..>

  Utworzono: 2012-05-23 godz: 12:12:12

  Zarządzenie Nr 14/12 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 28 marca 2012r. - w sprawie zasad kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej

  Na podstawie art.17 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze(tekst jednolity z 2011 r. Dz. Nr 270, poz. 1599) oraz § 69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. ? Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz.U. Nr 49, poz. 296 z późn. zm.) z a r z ą d z a m : < Więcej..>

  Utworzono: 2012-03-28 godz: 21:30:00

  Ogłoszenie w związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

  Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 4/12, z dnia 31 stycznia 2012r. Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

  < Więcej..>

  Utworzono: 2012-03-21 godz: 14:50:00

  Ogłoszenie w związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

  Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 5/12, z dnia 6 lutego 2012r. Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

  < Więcej..>

  Utworzono: 2012-03-21 godz: 14:55:00

  K o m u n i k a t w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

  Komisja kwalifikacyjna informuje, że III etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 20 marca 2012r. w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a - sala 310 - od godz. 9.oo < Więcej..>

  Utworzono: 2012-03-12 godz: 14:00:00

  K o m u n i k a t w sprawie III etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

  Komisja kwalifikacyjna informuje, że III etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 15 marca 2012r. w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a - sala 310 - od godz. 9.oo < Więcej..>

  Utworzono: 2012-03-07 godz: 00:00:00

  Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

  Komisja kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniach: 1 i 2 marca 2012 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz sala konferencyjna nr 310. < Więcej..>

  Utworzono: 2012-02-17 godz: 12:20:12

  Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 21, poz. 129) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

  Utworzono: 2012-01-31 godz: 11:20:11

  Konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie art. 3 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 21, poz. 129) organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

  Utworzono: 2012-01-26 godz: 11:48:11

  Zasady kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej

  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że zostało podpisane Zarządzenie Prokuratora Okręgowego nr 42/10, z dnia 10 listopada 2010 r. < Więcej..>

  Utworzono: 2010-11-16 godz: 15:05:15

  Konkurs na stanowisko urzędnicze -stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem. Ogłoszenie wyników III etapu.

  W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, < Więcej..>

  Utworzono: 2010-10-04 godz: 10:08:10

  Konkurs na stanowisko urzędnicze -stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem. Ogłoszenie wyników II etapu.

  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, iż w wyniku przeprowadzenia w dniu 24 września 2010r. II etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani i zgłosili się do udziału uzyskali następującą liczbę punktów: < Więcej..>

  Utworzono: 2010-09-24 godz: 00:00:14

  Ogłoszenie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

  Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem. < Więcej..>

  Utworzono: 2010-09-15 godz: 14:38:14

  Konkurs na stanowisko urzędnicze -stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem. < Więcej..>

  Utworzono: 2010-08-19 godz: 14:52:14

  Konkurs na stanowisko urzędnicze -stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej. Ogłoszenie wyników III etapu.

  W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze — stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 12/10 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, < Więcej..>

  Utworzono: 2010-07-05 godz: 10:57:10

  Konkurs na stanowisko urzędnicze -stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.
  Ogłoszenie wyników II etapu.

  Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej: < Więcej..>

  Utworzono: 2010-06-23 godz: 14:59:14

  Konkurs na stanowisko urzędnicze -stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej. Ogłoszenie.

  Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu. < Więcej..>

  Utworzono: 2010-06-14 godz: 14:52:14

  Konkurs na stanowisko urzędnicze -stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, na które od dnia 1 czerwca 2010 r. będzie dysponować jednym wolnym etatem. < Więcej..>

  Utworzono: 2010-05-28 godz: 15:25:15

  Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - lista zakwalifikowanych.

  Lista kandydatów zakwalifikowanych na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i lista rezerwowa. < Więcej..>

  Utworzono: 2009-09-24 godz: 15:25:15

  III etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

  Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu. < Więcej..>

  Utworzono: 2009-09-14 godz: 15:28:15

  II etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

  Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu. < Więcej..>

  Utworzono: 2009-09-04 godz: 14:52:14

  Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 56a ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora.
  Ilość etatów: 1.
  Termin składania dokumentów: do dnia 28 sierpnia 2009. < Więcej..>

  Utworzono: 2009-07-29 godz: 14:38:14

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

  W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze – stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej, < Więcej..>

  Utworzono: 2009-05-08 godz: 11:47:11

  III ETAP konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

  Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej < Więcej..>

  Utworzono: 2009-04-17 godz: 00:00:00

  II ETAP konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej

  Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej < Więcej..>

  Utworzono: 2009-03-18 godz: 00:00:00

  Konkurs na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej < Więcej..>

  Utworzono: 2009-02-24 godz: 00:00:00

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

  W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze – stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie, < Więcej..>

  Utworzono: 2008-12-17 godz: 00:00:00

  III ETAP konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

  Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie < Więcej..>

  Utworzono: 2008-12-02 godz: 00:00:00

  II ETAP konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

  Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie < Więcej..>

  Utworzono: 2008-11-18 godz: 00:00:00

  OGŁOSZENIE wyników II etapu konkursu na stanowisko referenta - stażysty o specjalności informatyk w Prokuraturach Rejonowych w Nowym Targu i Zakopanem

  Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty o specjalności informatyk w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu i Zakopanem: < Więcej..>

  Utworzono: 2008-10-20 godz: 00:00:00

  OGŁOSZENIE konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

  Utworzono: 2008-10-15 godz: 00:00:00

  II ETAP konkursu na stanowisko referenta - stażysty o specjalności informatyk w Prokuraturach Rejonowych w Nowym Targu i Zakopanem

  Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu: < Więcej..>

  Utworzono: 2008-10-13 godz: 00:00:00

  OGŁOSZENIE wyników konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty o specjalności analityk kryminalny w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

  W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na dwa wolne stanowiska stażysty o specjalności analityk kryminalny w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, < Więcej..>

  Utworzono: 2008-10-02 godz: 00:00:00

  OGŁOSZENIE wyników II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty o specjalności analityk kryminalny w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

  Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty o specjalności analityk kryminalny w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

  < Więcej..>

  Utworzono: 2008-09-17 godz: 00:00:00

  OGŁOSZENIE

  Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty o specjalności analityk kryminalny w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu. < Więcej..>

  Utworzono: 2008-09-04 godz: 00:00:00

  A N E K S

  do ogłoszenia Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu z dnia14. 08. 2008 r. o konkursie na stanowisko informatyka < Więcej..>

  Utworzono: 2008-09-04 godz: 00:00:00

  OGŁOSZENIE konkursu na stanowisko referenta - stażysty o specjalności informatyk w Prokuraturach Rejonowych w Nowym Targu i Zakopanem

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze stażysta o specjalności informatyk w Prokuraturach Rejonowych
  w Nowym Targu i Zakopanem, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

  Utworzono: 2008-08-14 godz: 00:00:00

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko urzędnicze – stażysty o specjalności analityk kryminalny w Dziale d/s Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – stażysty o specjalności analityk kryminalny w Dziale d/s Informatyzacji i Analiz w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, na które dysponuje dwoma wolnymi etatami. < Więcej..>

  Utworzono: 2008-07-30 godz: 00:00:00

  Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko urzędnicze referenta – stażysty specjalności informatyk w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu i Zakopanem

  < Więcej..>

  Utworzono: 2008-06-20 godz: 00:00:00

  III ETAP konkursu na stanowisko urzędnicze referenta – stażysty o specjalności informatyk w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu i Zakopanem.

  Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu. < Więcej..>

  Utworzono: 2008-06-12 godz: 00:00:00

  II ETAP konkursu na stanowisko urzędnicze referenta – stażysty o specjalności informatyk w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu i Zakopanem.

  Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu. < Więcej..>

  Utworzono: 2008-05-28 godz: 00:00:00

  OGŁOSZENIE konkursu na stanowisko urzędnicze referenta - stażysty o specjalności informatyk w Prokuraturach Rejonowych w Nowym Targu i Zakopanem.

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze referenta - stażysty o specjalności informatyk w Prokuraturach Rejonowych w Nowym Targu i Zakopanem, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

  Utworzono: 2008-05-08 godz: 00:00:00

  Archiwum ogłoszeń kadrowych

  Kwestionariusz osobowy

  Zasady kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej

  Kwestionariusz kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej

  Formularz oświadczenia o stanie majątkowym prokuratora