OGŁOSZENIE - o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o jednym wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asesora, winne zgłosić swoje kandydatury do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 56a, 33-3oo Nowy Sącz), w terminie do dnia 13 marca 2013 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, w szczególności kopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego wraz z protokołem z egzaminu prokuratorskiego. Wnioski o mianowanie na stanowisko asesora w wyżej wymienionej jednostce zostaną zaopiniowane na posiedzeniu Kolegium Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, które zostało zwołane na dzień 18 marca 2013r., godz. 9.00.

Prokurator Okręgowy

Janusz Iwiński

JP/dp

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2013-03-05 godz: 13:30:13

Archiwum wszystkich ogłoszeń