O G Ł O S Z E N I E
Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o dwóch wolnych etatach asesorskich w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asesora, winne zgłosić swoje kandydatury do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 56a, 33 - 300 Nowy Sącz), w terminie do dnia 31 stycznia 2013r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, w szczególności kopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego wraz z protokołem z egzaminu prokuratorskiego.
Wnioski o mianowanie na stanowisko asesora w wyżej wymienionej jednostce zostaną zaopiniowane na posiedzeniu Kolegium Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, które zostało zwołane na dzień 6 lutego 2013r., godz. 9.30.

Prokurator Okręgowy
Janusz Iwiński

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2013-01-22 godz: 15:20:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń