Zarządzenie Nr 14/12 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 28 marca 2012r. - w sprawie zasad kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej

Na podstawie art.17 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze(tekst jednolity z 2011 r. Dz. Nr 270, poz. 1599) oraz § 69 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010r. ? Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ( Dz.U. Nr 49, poz. 296 z późn. zm.) z a r z ą d z a m :

§ 1

Traci moc Zarządzenie Nr 42/10 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia w życie, w Prokuraturach Rejonowych w : Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie zasad kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2012r.

Prokurator Okręgowy
Janusz Iwiński
(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2012-03-28 godz: 21:30:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń