INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - PO Nowy Sącz

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załączonej listy.

- Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych

w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761).


- Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r.(Dz. U. 2010 Nr 114 poz. 761).Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761). Zainteresowane osoby proszone są
o złożenie dokumentów do dnia 15.04.2011 r. do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą dokonać ich zakupu w terminie do dnia 15.04.2011 r. według kolejności zgłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.


Adres do korespondencji:


Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu


ul. Jagiellońska 56 a


33-300 Nowy Sącz


z dopiskiem " Zbędne i zużyte składniki majątkowe"


Pokój nr 300Wskazane w załączniku nr 1 składniki majątku ruchomego będą do wglądu w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu w godz. od 10.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.


Podstawa Prawna:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maj 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 761).


- Zarządzenie nr 13/11 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności lub przedstawienia propozycji dalszego użytkowania i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.
Ogłoszenie


Utworzono: 2011-04-04 godz: 15:23:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń