Konkurs na stanowisko urzędnicze -stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem. Ogłoszenie wyników II etapu.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, iż w wyniku przeprowadzenia w dniu 24 września 2010r. II etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani i zgłosili się do udziału uzyskali następującą liczbę punktów:

L.p Nazwisko i Imię Ostateczna ilość przyznanych punktów
1. Krystyna Topór   5
2. Anna Wołowiec   9
3. Magdalena Janosek   3
4. Aneta Włosińska   4

Decyzją Komisji kwalifikacyjnej do III etapu konkursu, który odbędzie się w tut. Prokuraturze Okręgowej w dniu 1 października 2010r.godz.l0.00 zakwalifikowani zostali kandydaci , którzy w II etapie konkursu uzyskali co najmniej 4 punkty tj.

L.p Nazwisko i Imię Ostateczna ilość przyznanych punktów
1. Anna Wołowiec   9
2. Krystyna Topór   5
3. Aneta Włosińska   4

Sekretarz Komisji
Danutą Kruczek

Nowy Sącz, dnia 24 września 2010r.(pełny tekst ogłoszenia ...)


Utworzono: 2010-09-24 godz: 00:00:14

Archiwum wszystkich ogłoszeń