INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załączonej listy.


- Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.11.08.2004 r. (Dz. U Nr 191 poz.1957).
- Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.11.08.2004 r.(Dz. U. Nr 191 poz. 1957).
Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 i ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.11.08.2004 r. (Dz. U Nr 191 poz.1957). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 25.06.2008r na podany adres do korespondencji.
Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą dokonać ich zakupu w terminie do dnia 25.06.2008 r. według kolejności zgłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Ogłoszenie >
Załącznik do ogłoszenia

Utworzono: 2008-06-18 godz: 00:00:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń