Informacja o zużytych składnikach majątku ruchomego.

PO VII WB 233.24.2019

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1 i 2.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.04.04.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 729).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 04.04.2017 r. (Dz. U 2017 poz.729). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 09.08.2019 r. do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.

Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek na rzecz instytucji określony § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.04.04.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 729).

Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać informacje określone w § 39 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.04.04.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 729). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 09.08.2019 r. do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą dokonać ich zakupu w terminie do dnia 09.08.2019 r. według kolejności zgłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Adres do korespondencji:
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56 a
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem "Zużyte składniki majątkowe"
Pokój nr 315


Wskazane w załączniku nr 1 i nr 2 składniki majątku ruchomego będą do wglądu w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu w godz. od 10.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Podstawa Prawna:
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwiecień 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2017, poz. 729).
- Zarządzenie nr 11/19 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności lub przedstawienia propozycji dalszego użytkowania i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

Pełny tekst ogłoszenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Utworzono: 2019-07-26 godz: 15:27:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń