O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu

Komisja konkursowa powołana przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, stosownie do § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016, poz. 1838) stwierdza, że warunki formalne spełniają i zostają dopuszczeni do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorlicach i w Nowym Sączu następujący kandydaci:

 1. Aneta Biedroń
 2. Karolina Dorula-Mamala
 3. Marlena Drzymała
 4. Justyna Duda-Książkiewicz
 5. Katarzyna Główczyk
 6. Wojciech Godniak
 7. Magdalena Grabowicz
 8. Patrycja Homa
 9. Sabina Kałużyński
 10. Karolina Olchawa
 11. Małgorzata Płachta
 12. Iwona Szołdrowska
 13. Joanna Zawlik


Drugi etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 11.30 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz.

Kandydat winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby bez dokumentu tożsamości nie zostaną dopuszczone do pracy konkursowej.

Przewodniczący Komisji
Piotr Kapustka
Zastępca Prokuratora Okręgowego


(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2018-05-02 godz: 14:30:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń