Informacja dla pokrzywdzonych sformułowaniami: "polskie obozy pracy", "polskie obozy koncentracyjne", "polskie obozy zagłady"

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi sformułowaniami "polskie obozy pracy", "polskie obozy koncentracyjne" lub "polskie obozy zagłady" uprzejmie informujemy, że pokrzywdzeni tymi sformułowaniami mogą osobiście lub za pomocą ustalonego pełnomocnika wnieść powództwo o naruszenie dóbr osobistych art. 24 i 24 k.c. Jak również Prokurator posiada legitymację do wytoczenia tego rodzaju powództwa i wniesienie go do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy w imieniu pokrzywdzonego.

Utworzono: 2018-02-12 godz: 13:21:13

Archiwum wszystkich ogłoszeń