Konkurs na stanowisko stażysty - informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Ogłoszenie wyników konkursu.

PO IV K 1111.6.2017

O g ł o s z e n i e

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 59/2017 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

Dawid Kotlarski


Jednocześnie Komisja wyłoniła listę rezerwową na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i postanowiła umieścić na niej Pana Konrada Koronę.

Nowy Sącz, dnia 19.01.2018

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2018-01-23 godz: 15:46:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń