INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika


- Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego moze nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określony w § 38 ust.1, 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.04.04.2017 r. (Dz. U 2017 Nr 729).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie, kierowany do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.04.04.2017 r. (Dz. U 2017 Nr 729).
Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 30.01.2018r. do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.

- Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek na rzecz instytucji określony w § 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.04.04.2017 r. (Dz. U 2017 Nr 729).

Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać informacje określone w § 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.04.04.2017 r. (Dz. U 2017 Nr 729).
Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 30.01.2018r. do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.

- Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą dokonać ich zakupu w terminie do dnia 30.01.2018r. według kolejności zgłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
Adres do korespondencji:
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56 a
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem " Zużyte składniki majątkowe"
Pokój nr 315


Wskazane w załączniku składniki majątku ruchomego będą do wglądu w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem w godz. od 10.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.


Podstawa Prawna:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia o4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2017 , poz. 729).
- Zarządzenie nr 36/16 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności lub przedstawienia propozycji dalszego użytkowania i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

Pełny tekst ogłoszenia
Załącznik
Wzór pisma dot. sprzedaży

Utworzono: 2018-01-17 godz: 15:42:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń