INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załączonej listy.


- Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.11.08.2004 r. (Dz. U Nr 191 poz.1957).

- Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.11.08.2004 r.(Dz. U. Nr 191 poz. 1957).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 i ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.11.08.2004 r. (Dz. U Nr 191 poz.1957). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 18.12.2008r do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą dokonać ich zakupu w terminie do dnia 18.12.2008 r. według kolejności zgłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
Adres do korespondencji:
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56 a
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem " Zbędne i zużyte składniki majątkowe"
Pokój nr 300


Wskazane w załączniku nr 1 składniki majątku ruchomego będą do wglądu w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu w godz. od 10.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.


Podstawa Prawna:
- § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957).
- Zarządzenie nr 18/08 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności lub przedstawienia propozycji dalszego użytkowania i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu


Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

Utworzono: 2008-12-11 godz: 00:00:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń