Konkurs na stanowisko "sekretarka/sekretarz" w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - ogłoszenie wyników

PO IV WOS 1112.16.2016


O g ł o s z e n i e

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko ?sekretarka/sekretarz? w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, niniejszym informuję, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Pan Artur Trzop

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/dp

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2017-11-02 godz: 13:45:13

Archiwum wszystkich ogłoszeń