Konkurs na stanowisko - k i e r o w c y w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

PO IV WOS 1112.15.2017

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko - k i e r o w c y

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1112.15.2017

Wymiar etatu: 1/1 - pełny wymiar


Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • kierowanie pojazdem służbowym,
 • odpowiadanie za stan techniczny przydzielonego samochodu służbowego,
 • utrzymywanie porządku w garażu,
 • wykonywanie drobnych prac gospodarczych,
Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
Wymagania pożądane:
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy,
 • obowiązkowość,
 • operatywność,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty:
 • podanie o pracę,
 • list motywacyjny,
 • życiorys lub CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis świadectwa ukończenia szkoły,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów w terminie do dnia 22 września 2017 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, bądź przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:

Prokuratury Okręgowa w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56a
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 41 41 029 lub 18 41 41 028

W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


Prokurator Okręgowy
Michał Trybus

JP/dp (pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2017-09-07 godz: 15:45:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń