Ogłoszenie o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

PO II K 110.17.2016

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej Limanowej.

Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia w wyżej wymienionej jednostce i spełniające warunki do objęcia stanowiska asesora winny złożyć:
- podanie skierowane do Prokuratora Generalnego o mianowanie asesorem, wraz z uzasadnieniem,
- życiorys zawierający informacje o terminie i miejscu odbycia aplikacji, obecnym zatrudnieniu, dane kontaktowe (adres telefon),
- urzędowo poświadczoną kopię dyplomu ukończenia aplikacji prokuratorskiej (lub innej) oraz pisemną informację o wyniku z egzaminu (ocena numeryczna określona do drugiego miejsca po przecinku). W przypadku radcy prawnego i adwokata zaświadczenie o wykonywaniu zawodu przez okres minimum 3 lat.
Podania nie zawierające powyższych dokumentów nie będą rozpatrywane przez Kolegium. Do zgłoszenia można dołączyć opinie służbowe i inne dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia zawodowe.
Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć osobiście w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, bądź wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2017 r.

Prokurator Okręgowy

Michał Trybus

JP/dp

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2016-12-23 godz: 14:40:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń