Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

IK 110/15/15

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257) ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, o sygn. IK 110/15/15.L. p.Imię (imiona) Nazwisko Miejsce zamieszkania
I Barbara Agata Bielecka-Kujawa Tarnów


Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 2 września 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz.

Kandydat winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoba bez dokumentu tożsamości nie zostanie dopuszczona do pracy konkursowej.

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2015-08-11 godz: 12:07:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń