KONKURS na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - lista kandydatów dopuszczonych do konkursu.

IK 110/5/15
Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257) ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, o sygn. IK 110/5/15.

1. Barbara Agata Bielecka-Kujawa - ul. Grabarska 15A/11, 33-100 Tarnów

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 29 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz.

Kandydat winien okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoba bez dokumentu tożsamości nie zostanie dopuszczona do pracy konkursowej.

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej i trwać będzie 90 minut. Praca konkursowa składać się będzie z dwóch części:
- testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury,
- dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

Szczegółowe zasady konkursu reguluje rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. Nr 210, poz. 1257).

Prokurator Okręgowy
Janusz Iwiński


JP/dp

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2015-04-08 godz: 15:13:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń