Zmiana w sprawie przyjęć interesantów.

Na podstawie § 23 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2014r. poz. 1218 z późn. zm.) ulegają zmianie zasady przyjęć interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

1. Interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu przyjmują: Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego, wyznaczony prokurator i pracownik Prokuratury Okręgowej.

2. Interesantów przyjmuje się w czasie urzędowania Prokuratury Okręgowej w godzinach od 8.30 do 14.30, a w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00.

3. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.


Traci moc Zarządzenie Nr 18/12 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęć interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2015r.

Pełny tekst Zarządzenia

Utworzono: 2015-01-16 godz: 14:41:14

Archiwum wszystkich ogłoszeń