Nabór na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

Nowy Sącz, dnia 28 listopada 2014 roku K 110/33/14

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko - k i e r o w c y

Sygnatura konkursu IK.110/33/14

Wymiar etatu: 1,0.

Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Muszynie.

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • kierowanie pojazdem służbowym,
 • odpowiadanie za stan techniczny przydzielonego samochodu służbowego,
 • utrzymywanie porządku w garażu,
 • wykonywanie drobnych prac gospodarczych,

  Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub
 • przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

  Wymagania pożądane:
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy,
 • obowiązkowość, operatywność,
  komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

  Wymagane dokumenty:
 • podanie o pracę,
 • list motywacyjny,
 • życiorys lub CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis świadectwa ukończenia szkoły,
 • oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

  Osoby zainteresowane ofertą proszone są o złożenie dokumentów w terminie do dnia 10 grudnia 2014 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, bądź przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:

  Prokuratury Okręgowa w Nowym Sączu
  ul. Jagiellońska 56a
  33 ? 300 Nowy Sącz
  tel. 18 41 41 029 lub 18 41 41 028

  W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

  Prokurator Okręgowy
  Janusz Iwiński

  Pełny tekst ogłoszenia

  Utworzono: 2014-11-28 godz: 14:16:23

  Archiwum wszystkich ogłoszeń