Wezwanie do odbioru depozytu

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537) wzywa się obywatela Turcji o imieniu Metin - jako osobę uprawnioną - do odbioru depozytu (dowodów rzeczowych) w postaci określonej w treści Wezwania.

(pełny tekst Wezwania ...)

Utworzono: 2014-10-02 godz: 15:33:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń