Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - ogłoszenie wyników

I K 110/36/13

O g ł o s z e n i e

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 44/13 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku to:

1. Pani Iwona Węglowska

Jednocześnie Komisja wyłoniła listę rezerwową na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu i postanowiła na niej umieścić Panią Małgorzatę Zwolińską.

Nowy Sącz , dnia 21 października 2013r.

Prokurator Okręgowy
Janusz Iwiński

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2013-10-21 godz: 14:35:14

Archiwum wszystkich ogłoszeń