Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - ogłoszenie wyników

I K 110/35/13

O g ł o s z e n i e

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 40/13 z późniejszymi zmianami Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku to:

1. Katarzyna Zelek

Jednocześnie Komisja wyłoniła listę rezerwową na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej i postanowiła na niej umieścić Panią Klaudię Janik.

Nowy Sącz , dnia 15 października 2013r.

Prokurator Okręgowy
Janusz Iwiński

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2013-10-15 godz: 15:25:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń