Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Jako ofiara przestępstwa - czyli pokrzywdzony - masz prawa złożenia zawiadomienia o przestępstwie do prokuratora lub Policji. Jesteś stroną dochodzenia (śledztwa), które dotyczy przestępstwa popełnionego na Twoją szkodę. Oznacza to, że możesz brać aktywny udział w postępowaniu i masz między innymi następujące uprawnienia:

 • Jeżeli ściganie sprawcy przestępstwa uzależnione jest od złożenia wniosku o ściganie, możesz taki wniosek złożyć, jak również cofnąć go za zgodą prokuratora.
 • Mażesz wyznaczyć pełnomocnika (adwokata lub radcą prawnego), który będzie Cię reprezentował w toku dochodzenia (śledztwa), Jeżeli nie stad Cię na opłacenie pełnomocnika, możesz zażądać wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego z urzędu.
 • Możesz żądać przeprowadzenia dowodów, które wydają Ci się ?istotne (np. przesłuchania świadka lub powołania biegłego}.
 • Możesz żądać, aby przesłuchano Cię w miejscu Twojego pobytu lub przy pomocy urządzenia do przesłuchiwania na odległość,
 • Możesz żądać dopuszczania Cię do udziału w przeprowadzaniu dowodów oraz udostępnienia akt dochodzenia (śledztwa).
 • Jeżeli czujesz się zagrożony, możesz żądać utajnienia miejsca Twojego zamieszkania. Możesz taż żądać, aby uniemożliwiono rozpoznanie Cię przez osobą, która jest Ci okazywana.
 • Możesz żądać zobowiązania sprawcy przestępstwa do naprawienia szkody.
 • Jeżeli na skutek przestępstwa doznałeś uszkodzenia ciała lub zachorowałeś, a nie uzyskałeś naprawienia szkody od sprawcy przestępstwa, możesz żądać świadczenia pieniężnego (kompensaty) od Państwa.
 • jeżeli widzisz możliwość pojednania się ze sprawcą przestępstwa, np. w celu uzyskania od niego naprawienia szkody, możesz żądać przeprowadzania mediacji.
 • Masz prawo do składania zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia (śledztwa) i na postanowienie o umorzeniu dochodzenia (śledztwa).

  PAMIĘTAJ:
  Twoje prawa zostały szczegółowo wymienione w załączonym pouczeniu pisemnym.
  Jeżeli pouczenie pisemne wydaje Ci się niejasne lub niepełne, masz prawo żądać od prokuratora lub policjanta poszczególnych informacji o przysługujących Ci uprawnieniach.

  Utworzono: 2013-08-13 godz: 12:30:02

  Archiwum wszystkich ogłoszeń