Ogłoszenie o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o wolnym etacie asesorskim w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asesora, winne zgłosić swoje kandydatury do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 56a, 33 ? 3oo Nowy Sącz), w terminie do dnia 18 lipca 2013r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje kandydata do uzyskania nominacji na stanowisko asesora, w szczególności kopię dokumentu potwierdzającego złożenie egzaminu prokuratorskiego wraz z protokołem z egzaminu prokuratorskiego.
Wnioski o mianowanie na stanowisko asesora w wyżej wymienionej jednostce zostaną zaopiniowane na posiedzeniu Kolegium Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, które zostało zwołane na dzień 29 lipca 2013r., godz. 9.30.

Prokurator Okręgowy
Janusz Iwiński


(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2013-07-11 godz: 13:40:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń