TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (19 - 25 lutego 2019 r.)

W dniach 19 - 25 lutego 2018 r. kolejny raz obchodzony jest w Polsce "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". < Więcej..>

Utworzono: 2018-02-19 godz: 10:40:10

Informacja dla pokrzywdzonych sformułowaniami: "polskie obozy pracy", "polskie obozy koncentracyjne", "polskie obozy zagłady"

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi sformułowaniami "polskie obozy pracy", "polskie obozy koncentracyjne" lub "polskie obozy zagłady" uprzejmie informujemy, że pokrzywdzeni tymi sformułowaniami mogą osobiście lub za pomocą ustalonego pełnomocnika wnieść powództwo o naruszenie dóbr osobistych art. 24 i 24 k.c. Jak również Prokurator posiada legitymację do wytoczenia tego rodzaju powództwa i wniesienie go do Sądu właściwego do rozpoznania sprawy w imieniu pokrzywdzonego. < Więcej..>

Utworzono: 2018-02-12 godz: 13:21:13

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.2.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ
< Więcej..>

Utworzono: 2018-02-01 godz: 16:09:16

Działając na zasadzie art. 131§2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że aktualnie pod sygn. akt PO IX Ds. 4.2017 prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko osobom zarządzającymi podmiotami gospodarczymi o nazwach: Platinium Media z siedzibą os. Gile 15, 34-425 Biały Dunajec, INT-AG Agnieszka Nocek, ul. Panewnicka 14/2, 40-407 Katowice, King Mobile ul. Tatrzańska 45, 34-520 Poronin oraz Gold-Media ul. Oliwska 3/10, 03-316 Warszawa.

Ustalonym podejrzanym zarzucono popełnienie w okresie od 2015 roku do 6 marca 2017 roku szeregu wyłudzeń związanych z usługami SMS PREMIUM dotyczącymi bądź to przesyłania wiadomości których treść wprowadzała ich odbiorców w błąd powodując u nich mylne przekonanie o konieczności wysłania wiadomości zwrotnej SMS o wartości 30,75 zł celem wyłączenia płatnej usługi PREMIUM, bądź to poprzez organizowanie fałszywych konkursów i promocji znanych firm i wprowadzeniu w błąd, że wysyłając wiadomości SMS PREMIUM o rożnych treściach można wygrać bony zakupowe, darmowe usługi, bony karty paliwowe, doładowania do telefonów, wycieczki, sprzęt RTV, bezpłatne pobyty w hotelach, samochody to jest o przest. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. i inne. < Więcej..>

Utworzono: 2018-01-25 godz: 12:22:12

Konkurs na stanowisko stażysty - informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Ogłoszenie wyników konkursu.

PO IV K 1111.6.2017

O g ł o s z e n i e

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 59/2017 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

Dawid Kotlarski
< Więcej..>

Utworzono: 2018-01-23 godz: 15:46:15

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika
< Więcej..>

Utworzono: 2018-01-17 godz: 15:36:15

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika
< Więcej..>

Utworzono: 2018-01-17 godz: 15:42:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.1.2018

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Zakopane
< Więcej..>

Utworzono: 2018-01-11 godz: 15:56:15

Konkurs na stanowisko stażysty - informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Komunikat w sprawie III etapu konkursu.

Komisja Konkursowa informuje, że III etap konkursu na stanowisko informatyka odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2018-01-05 godz: 14:03:14

Konkurs na stanowisko stażysty - informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Komunikat w sprawie II etapu konkursu

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko informatyka odbędzie się w dniu 4 stycznia 2018 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz sala konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2017-12-21 godz: 15:19:00

O G Ł O S Z E N I E o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

PO IV WOS 110.17.2016


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem. < Więcej..>

Utworzono: 2017-12-01 godz: 15:15:15

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W NOWYM SĄCZU

PO IV WOS 1111.6.2017


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, na podstawie art. 3b ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (t.j.Dz.U.2017.246 z późn. zm.), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400), ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu. < Więcej..>

Utworzono: 2017-11-27 godz: 15:45:15

Konkurs na stanowisko stażysty - informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - Komunikat w sprawie II etapu konkursu

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko informatyka odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz sala konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2017-11-15 godz: 14:57:14

Konkurs na stanowisko "sekretarka/sekretarz" w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - ogłoszenie wyników

PO IV WOS 1112.16.2016


O g ł o s z e n i e

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko ?sekretarka/sekretarz? w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, niniejszym informuję, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to:

1. Pan Artur Trzop < Więcej..>

Utworzono: 2017-11-02 godz: 13:45:13

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INFORMATYKA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W NOWYM SĄCZU

PO IV WOS 1111.6.2017


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, na podstawie art. 3b ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r. (t.j.Dz.U.2017.246 z późn. zm.), § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400), ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu. < Więcej..>

Utworzono: 2017-10-19 godz: 14:21:00

Komunikat w sprawie naboru na stanowisko z grupy tzw. innych pracowników prokuratury na stanowisku ''sekretarka/sekretarz'' w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

PO IV WOS 1112.16.2016


Niniejszym informuję, że do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie naboru na stanowisko ''sekretarka/sekretarz'' w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem zostali wytypowani niżej wymienieni kandydaci. < Więcej..>

Utworzono: 2017-10-18 godz: 15:16:00

Konkurs na stanowisko "sekretarka/sekretarz" w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

PO IV WOS 1112.16.2017


Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje, iż dysponuje 1/2 etatu - niepełny wymiar z grupy tzw. innych pracowników prokuratury na stanowisku "sekretarka/sekretarz".

Miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa w Zakopanem < Więcej..>

Utworzono: 2017-09-26 godz: 15:16:00

Komunikat

kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy - Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku/ Warszawie/Tanowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o ,o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku. < Więcej..>

Utworzono: 2017-09-20 godz: 14:50:30

Konkurs na stanowisko - k i e r o w c y w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

PO IV WOS 1112.15.2017

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko - k i e r o w c y

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1112.15.2017

Wymiar etatu: 1/1 - pełny wymiar


Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu. < Więcej..>

Utworzono: 2017-09-07 godz: 15:45:15

Ogłoszenie

PO IV WOS 1111.5.2017

O g ł o s z e n i e

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem, Komisja Konkursowa powołana Zarządzenie nr 39/2017 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2017-09-01 godz: 15:15:11

Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

PO IV WOS 1111.5.2017

O g ł o s z e n i e

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem: < Więcej..>

Utworzono: 2017-08-22 godz: 11:00:11

Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a,
33 ? 300 Nowy Sącz
Sala Konferencyjna nr 310.

< Więcej..>

Utworzono: 2017-08-10 godz: 14:54:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.5.2017

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Zakopane
< Więcej..>

Utworzono: 2017-07-14 godz: 14:54:14

OGŁOSZENIE WYNIKÓW konkursu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu, < Więcej..>

Utworzono: 2017-07-04 godz: 13:20:13

Komunikat w sprawie III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

PO IV WOS 1111.4.2017

O g ł o s z e n i e

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu: < Więcej..>

Utworzono: 2017-06-23 godz: 15:34:00

INFORMACJA O ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg załącznika nr 1.
< Więcej..>

Utworzono: 2017-06-22 godz: 15:30:00

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora - informacja o wynikach konkursu.

PO IV WOS 1111.3.2017

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej
< Więcej..>

Utworzono: 2017-06-20 godz: 17:52:00

Komunikat w sprawie II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu

Komisja Kwalifikacyjna informuje, że II etap konkursu na stanowisko stażysty odbędzie się w dniu 23 czerwca 2017 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33-300 Nowy Sącz Sala Konferencyjna nr 310. < Więcej..>

Utworzono: 2017-06-14 godz: 15:36:15

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

PO IV WOS 1111.3.2017
O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej. < Więcej..>

Utworzono: 2017-06-09 godz: 10:39:10

KOMUNIKAT: 16 czerwca 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie będą zamknięte.

PO IV WOS 1504.3.2017

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu < Więcej..>

Utworzono: 2017-06-07 godz: 09:38:09

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

PO IV WOS 1111.3.2017
O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem i Prokuraturze Rejonowej w Limanowej. < Więcej..>

Utworzono: 2017-05-29 godz: 14:40:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

Sygnatura konkursu PO IV WOS 1111.4.2017

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu

Na podstawie art. 2, 3a, 3b ust.l i 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r., poz. 246 t.j.) oraz § 2, § 3, § 6, § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)

ogłasza konkurs na staż urzędniczy
z przeznaczeniem na stanowisko stażysty
w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 1. Stanowisko: stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu
 2. Liczba etatów: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

< Więcej..>

Utworzono: 2017-05-25 godz: 15:33:15

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika
< Więcej..>

Utworzono: 2017-05-05 godz: 15:25:15

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

PO IV WOS 1111.3.2017
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w:

 1. Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem - 1 etat,
 2. Prokuraturze Rejonowej w Limanowej - 1 etat.
< Więcej..>

Utworzono: 2017-04-19 godz: 15:35:15

KOMUNIKAT: 2 maja 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie będą zamknięte.

PO IV WOS 1504.1.2017

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu < Więcej..>

Utworzono: 2017-04-03 godz: 11:00:11

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora - informacja o wynikach konkursu.

PO II K 1111.1.2017

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu. < Więcej..>

Utworzono: 2017-03-21 godz: 14:08:14

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora - lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu

PO II K 1111.1.2017

O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

< Więcej..>

Utworzono: 2017-03-13 godz: 14:45:14

III Kongres Nauk Sądowych

Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który zostanie zorganizowany w listopadzie 2017 roku w Warszawie. Celem III KNS jest poprawa jakości, efektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin. < Więcej..>

Utworzono: 2017-03-02 godz: 00:00:00

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora - lista dopuszczonych kandydatów

PO II K 1111.1.2017

O g ł o s z e n i e

w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu.

< Więcej..>

Utworzono: 2017-02-21 godz: 11:28:11

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu informuje, że w dniach od 20 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r. przypada "Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem". < Więcej..>

Utworzono: 2017-02-20 godz: 17:35:35

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

PO II K 1111.1.2017
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora w:

 1. Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu - 1 etat,
 2. Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu - 1 etat.
< Więcej..>

Utworzono: 2017-01-09 godz: 15:40:15

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika
< Więcej..>

Utworzono: 2017-01-05 godz: 15:31:15

Ogłoszenie o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

PO II K 110.17.2016

OGŁOSZENIE

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje o wolnym stanowisku asesora w Prokuraturze Rejonowej Limanowej. < Więcej..>

Utworzono: 2016-12-23 godz: 14:40:00

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika
< Więcej..>

Utworzono: 2016-11-18 godz: 13:35:13

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika
< Więcej..>

Utworzono: 2016-11-15 godz: 13:59:13

KOMUNIKAT: 31 października 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie będą zamknięte.

PO II K 151.3.2016

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu < Więcej..>

Utworzono: 2016-10-19 godz: 14:25:14

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika nr 1.
< Więcej..>

Utworzono: 2016-10-11 godz: 15:14:00

Komunikat o zamknięciu jednostek Prokuratury w dniu 27 maja 2016r.

Nowy Sącz, 20 maja 2016r.

PO II K 151.1.2016

Komunikat

Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu

Informuję, iż w dniu 27 maja 2016 roku Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie będą zamknięte, natomiast dzień 4 czerwca 2016 r. (sobota) został wyznaczony dniem pracy dla tych Prokuratur.

Prokurator Okręgowy
Michał Trybus < Więcej..>

Utworzono: 2016-05-20 godz: 15:10:15

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - Ogłoszenie wyników konkursu.

PO IK 110.8.2016

OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 21/16 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2016-05-12 godz: 14:44:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - Lista osób dopuszczonych do III etapu.

PO IK 110.8.2016

OGŁOSZENIE

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, w dniu 9 maja 2016r: < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-29 godz: 12:03:12

KOMUNIKAT: 2 maja 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie będą zamknięte.

PO I K 151.1.2016

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-22 godz: 13:21:13

Konkurs na stanowisko "sekretarz/sekretarka" w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - ogłoszenie wyniku naboru.

PO IK 110.10.2016

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko "sekretarka/sekretarz" w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, niniejszym informuję, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-20 godz: 08:39:08

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - Lista osób dopuszczonych do II etapu.

PO IK 110.8.2016

OGŁOSZENIE

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, w dniu 28 kwietnia 2016r: < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-20 godz: 09:58:09

Konkurs na stanowisko "sekretarz/sekretarka" w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - komunikat w sprawie naboru.

PO IK 110.10.2016

Niniejszym informuję, że do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie naboru na stanowisko "sekretarka/sekretarz" w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach zostali wytypowani niżej wymienieni kandydaci.

Jednocześnie informuję, iż rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 18 kwietnia 2016 roku w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 56a, 33 - 300 Nowy Sącz o godz. 10.00. < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-13 godz: 15:26:15

Konkurs na stanowisko "sekretarz/sekretarka" w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach.

PO IK 110.10.2016

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje, iż dysponuje 1 etatem z grupy tzw. innych pracowników prokuratury na stanowisku "sekretarka/sekretarz".

Miejsce pracy: Prokuratura Rejonowa w Gorlicach. < Więcej..>

Utworzono: 2016-04-04 godz: 09:51:09

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

PO IK 110.8.2016

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-24 godz: 12:10:12

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - Ogłoszenie wyników konkursu.

PO IK 110.4.2016

OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 20/16 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu przedstawia, iż osoba wytypowana do zatrudnienia na w/w stanowisku, to: < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-23 godz: 12:40:12

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - Lista osób dopuszczonych do III etapu.

PO IK 110.4.2016

OGŁOSZENIE

Lista osób dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, w dniu 22 marca 2016r: < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-15 godz: 13:45:13

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach - Lista osób dopuszczonych do II etapu.

PO IK 110.4.2016

OGŁOSZENIE

Lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko urzędnicze - stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, w dniu 15 marca 2016r: < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-07 godz: 14:33:14

Konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach.

PO IK 110.4.2016

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu organizuje w drodze konkursu nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach, na które dysponuje jednym wolnym etatem. < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-16 godz: 15:31:15

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2016.

W dniach 22 - 26 lutego 2016 r. w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, we wszystkich jednostkach rejonowych okręgu nowosądeckiego zaplanowano dyżury prokuratorów, a informacje o tym zostaną lub zostały już wywieszone w widocznych dla stron miejscach. < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-11 godz: 13:23:13

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Pełny tekst ogłoszenia < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-09 godz: 15:16:29

INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załączników nr 1.
- Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761).
- Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r.(Dz. U. 2010 Nr 114 poz. 761). < Więcej..>

Utworzono: 2015-12-04 godz: 15:05:15

KOMUNIKAT: 24 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie będą zamknięte.

IK 151/2/15

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu < Więcej..>

Utworzono: 2015-11-23 godz: 13:25:13

KONKURS na wolne stanowisko asystenta prokuratora - informacja o wynikach.

IK 110/26/15

I n f o r m a c j a
o wynikach konkursu mającego na celu nabór na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu. < Więcej..>

Utworzono: 2015-11-20 godz: 15:02:15

KONKURS na wolne stanowisko asystenta prokuratora - Lista dopuszczonych kandydatów

IK 110/26/15

O g ł o s z e n i e
w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu < Więcej..>

Utworzono: 2015-10-26 godz: 14:53:14

Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

IK 110/26/15
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-09-28 godz: 13:37:13

  Ogłoszenie w sprawie listy kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu

  IK 110/15/15

  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257) ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, o sygn. IK 110/15/15. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-08-11 godz: 12:07:00

  INFORMACJA DLA POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE V DS 37/14/Sp O ZMIANIE ZAKRESU ICH UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ KPK OD 1.07.2015 ROKU

  Nowy Sącz, dnia 22 lipca 2015 roku sygnatura V Ds. 37/14/Sp - załącznik do zarządzenia z 10.07.2015 roku o pouczeniu pokrzywdzonych o ich uprawnieniach poprzez ogłoszenie < Więcej..>

  Utworzono: 2015-07-22 godz: 13:20:13

  INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

  Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika.
  - Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761).
  - Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r.(Dz. U. 2010 Nr 114 poz. 761). < Więcej..>

  Utworzono: 2015-06-10 godz: 14:30:00

  INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

  Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika.
  - Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761).
  - Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r.(Dz. U. 2010 Nr 114 poz. 761). < Więcej..>

  Utworzono: 2015-06-10 godz: 13:30:00

  5 czerwca 2015 Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowe w Nowym Sączu, Nowym Targu, Zakopanem, Gorlicach, Limanowej i Muszynie będą zamknięte.

  IK 151/1/15

  K O M U N I K A T Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu < Więcej..>

  Utworzono: 2015-05-18 godz: 15:19:15

  Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

  IK 110/15/15
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-05-15 godz: 15:19:15

  INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

  Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg poniższej tabeli: < Więcej..>

  Utworzono: 2015-05-06 godz: 15:30:00

  Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

  Na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210 poz. 1257) Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje, że:
  - w konkursie udział wzięła:

  1. Pani Barbara Agata Bielecka-Kujawa
  zam. Tarnów < Więcej..>

  Utworzono: 2015-05-04 godz: 15:16:15

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  I. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz; ul. Jagiellońska 56 a ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów służbowych stosując się do informacji zawartych w piśmie Prokuratury Generalnej z dnia 18.03.2015 r. PG. VIB 250/23/15

  Typ pojazdu: Renault Thalia 1,4
  Rok produkcji: 2005
  Przebieg (km): 214 464
  Cena wywoławcza (zł): 4.000,00
  Wadium (zł): 400,00
  < Więcej..>

  Utworzono: 2015-04-29 godz: 13:18:13

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  I. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz; ul. Jagiellońska 56 a ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów służbowych stosując się do informacji zawartych w piśmie Prokuratury Generalnej z dnia 18.03.2015 r. PG. VIB 250/23/15

  Typ pojazdu: Renault Thalia 1,4
  Rok produkcji: 2005
  Przebieg (km): 214 464
  Cena wywoławcza (zł): 4.000,00
  Wadium (zł): 400,00


  Typ pojazdu: Renault Megane Classic 1,6
  Rok produkcji: 2003
  Przebieg (km): 278 795
  Cena wywoławcza (zł): 3.000,00
  Wadium (zł): 300,00

  < Więcej..>

  Utworzono: 2015-04-10 godz: 16:05:16

  KONKURS na wolne stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - lista kandydatów dopuszczonych do konkursu.

  IK 110/5/15
  Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu na podstawie § 5 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257) ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu, o sygn. IK 110/5/15.

  1. Barbara Agata Bielecka-Kujawa - ul. Grabarska 15A/11, 33-100 Tarnów < Więcej..>

  Utworzono: 2015-04-08 godz: 15:13:15

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

  I. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz; ul. Jagiellońska 56 a ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów służbowych stosując się do informacji zawartych w piśmie Prokuratury Generalnej z dnia 18.03.2015 r. PG. VIB 250/23/15

  Typ pojazdu: Renault Thalia 1,4
  Rok produkcji: 2005
  Przebieg (km): 214 464
  Cena wywoławcza (zł): 6.700,00
  Wadium (zł): 670,00


  Typ pojazdu: Renault Megane Classic 1,6
  Rok produkcji: 2003
  Przebieg (km): 278 795
  Cena wywoławcza (zł): 5.100,00
  Wadium (zł): 510,00

  < Więcej..>

  Utworzono: 2015-03-23 godz: 15:21:15

  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

  W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 zamieszamy uchwałę Rady Ministrów nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014r. oraz bazę danych osób nadzorujących i koordynujących działania służb realizujących zadania związane z Programem. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-02-20 godz: 10:20:10

  Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

  IK 110/5/15
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-02-09 godz: 11:19:11

  Komunikat Prokuratora Okręgowego

  Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 lutego 2015 roku obowiązki Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu pełni Pan prokurator Zbigniew St. Gabryś. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-02-02 godz: 13:53:00

  Zmiana w sprawie przyjęć interesantów.

  Na podstawie § 23 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2014r. poz. 1218 z późn. zm.) ulegają zmianie zasady przyjęć interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu. < Więcej..>

  Utworzono: 2015-01-16 godz: 14:41:14

  Nabór na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - ogłoszenie wyników.

  I K 110/33/14

  Nowy Sącz, dnia 23 grudnia 2014 r.

  Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

  < Więcej..>

  Utworzono: 2014-12-23 godz: 15:21:15

  Nabór na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie - lista wytypowanych kandydatów.

  I K 110/33/14

  Nowy Sącz, dnia 19 grudnia 2014 r.

  Komunikat w sprawie naboru na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie

  Niniejszym informuję, że do rozmowy wstępnej w sprawie naboru na stanowisko kierowcy w Prokuraturze Rejonowej w Muszynie zostali wytypowani niżej wymienieni kandydaci. < Więcej..>

  Utworzono: 2014-12-19 godz: 14:33:14

  Informacja nt. II Kongresu Nauk Sądowych.

  Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, że II Kongres Nauk Sądowych odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa 00-927. < Więcej..>

  Utworzono: 2014-12-11 godz: 10:30:10

  Konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora

  IK 110/21/14
  Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu ogłasza konkurs na wolne stanowisko asystenta prokuratora:

 • w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu - 1 etat. < Więcej..>

  Utworzono: 2014-12-02 godz: 14:05:14

  Archiwum wszystkich ogłoszeń