p.o. Prokurator Rejonowy :

Krzysztof Bryniarski

p.o. Z-ca Prokuratora Rejonowego :

Magdalena Gosztyła


Kierownik sekretariatu :

Anna Siemek