Rzecznik Prasowy

Wydział Budżetowo-Administracyjny
tel.: (0-18) 41 41 046
fax.: (0-18) 41 41 006
e-mail: wba@prokuratura-nowysacz.plNumer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO WB 262.37.2018 Art. 4 pkt. 8 2018-11-27 2018-12-05
Rozeznanie cenowe na dostawę sprzętu informatycznego
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-11-27
Załączniki2018-11-27
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-12-07Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO WB 262.30.2018 Art 4 pkt 8 2018-11-09 2018-11-19
Monitoring i konserwacja systemu zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Muszynie, Limanowej.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-11-09
Załączniki2018-11-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-11-27Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.29.2018 Art. 4 pkt 8 2018-11-06 2018-11-14
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu i Limanowej.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-11-06
Załączniki2018-11-06
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-11-19Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.27.2018 Art. 4 pkt 8 2018-09-20 2018-09-28
Rozeznanie cenowe na wykonanie robót w budynku Prokuratury Rejonowej w Muszynie tj. wymiana pokrycia dachu na budynku głównym oraz malowanie elewacji budynku i ogrodzenia
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-09-20
Przedmiar elewacji budynku Prokuratury2018-09-20
Przedmiar dachu budynku Prokuratury2018-09-20
Załączniki2018-09-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-10-05Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.25.2018 Art 4 pkt 8 2018-09-11 2018-09-19
Rozeznanie cenowe na dostawę dwóch samochodów osobowych
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-09-11
Umowa - projekt2018-09-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-09-21Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.9.2018 Art. 4 pkt 8 2018-06-05 2018-06-13
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych wraz z przynależnymi korytarzami i sanitariatami oraz pomieszczeń magazynowych w budynku Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu i Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-06-05
Załączniki2018-06-05
Informacja2018-06-08
Załącznik nr 82018-06-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-06-18Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.8.2018 Art. 4 pkt. 8 2018-05-14 2018-05-22
Roboty remontowe w budynku Prokuratury Rejonowej w Zakopanem- roboty malarskie, posadzkowe i instalacyjne.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-05-14
Załączniki2018-05-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-05-25Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.3.2018 Art. 4 pkt 8 2018-03-08 2018-03-15
Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego dla Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych jednostek.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-03-08
Załącznik nr 12018-03-08
Załącznik nr 22018-03-08
Załącznik nr 32018-03-08
Załącznik nr 42018-03-08
Załącznik nr 52018-03-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-03-19Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 260.3.2018 2018-02-27 0000-00-00
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 20182018-02-27Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 262.1.2018 Art. 4 pkt 8 2018-01-25 2018-02-01
Sukcesywne dostawy oryginalnych, zalecanych przez producentów sprzętu materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faxów i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i prokuratur rejonowych okręgu nowosądeckiego.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-01-25
Załączniki2018-01-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-02-05Numer zamówienia Tryb postępowania Data publikacji: Termin składania ofert:
PO VII WB 261.1.2018 przetarg nieograniczony 2018-01-17 2018-01-25
Usługi w zakresie przewozu i przechowywania zwłok ludzkich dla potrzeb Prokuratur Rejonowych okręgu nowosądeckiego.
Pliki dołączone do zamówienia Data publikacji
Ogłoszenie2018-01-17
Specyfikacja2018-01-17
Załączniki2018-01-17
Modyfikacja specyfikacji2018-01-18
Informacja z otwarcia ofert2018-01-26
Oświadczenie Wykonawcy - Powiązania kapitałowe2018-01-26
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-02-05