Poszukiwani

Lista osób poszukiwanych listem gończym

Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub prokuratora (art. 280§1 pkt 4 kpk).

Ostrzega się, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239§1 kk).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280§2 kpk).


Imię:
Iana
Nazwisko:
Panteleev

Pseudonim:
-
Data i miejsce urodzenia:
1969-01-21, Leninogorsk - Kazachstan
Imiona rodziców:
Feliks i Lidia zd. Zatajewa
Zamieszkały:
Tarnów ul. Boya Żeleńskiego 5a/42
Ostatni zawód:
ekonomista, wykształcenie wyższe - działalność gospodarcza - Spółka TarTEK Sp z o.o z siedzibą w Tarnowie
Znaki szczególne:
-
Fotografia
Rysopis:

-

Popełnione przestępstwa:

z art. 286§1kk

Dodano: 2009-05-13