Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w głośnej sprawie przygotowania porwania.

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w dniu 30 czerwca 2015r. zakończył prowadzone od lutego 2014r. śledztwo w sprawie przygotowania porwania synów dwóch znanych podhalańskich biznesmenów, skierowaniem do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu aktu oskarżenia przeciwko 27-letniemu Stanisławowi J., mieszkańcowi powiatu tatrzańskiego oraz 27-letniemu Marcinowi P. z powiatu limanowskiego.

Stanisławowi J. zarzucono nakłanianie innej osoby do udziału w porwaniu jednego z pokrzywdzonych oraz opracowanie planów porwania obydwu i nabyciu środków służących do realizacji tych celów, natomiast Marcinowi P. uczestniczenie w opracowaniu tych planów. Z ustaleń śledztwa wynika, iż okup miał wynosić od 1 do 3 mln złotych.

Ponadto obydwu oskarżono o wyłudzenie w okresie od 27 marca do 10 maja 2013r. na terenie Zakopanego czterech kredytów w wysokości prawie 93 tys. zł i usiłowaniu wyłudzenia kolejnych dwóch w wysokości 50 tys. zł. Postawiono im też zarzut wspólnego usiłowania wyłudzenia od lutego do grudnia 2013r.,kwoty ponad 250 000 zł od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprzez wytworzenie pozorów rozpoczęcia dotowanej działalności gospodarczej, a Stanisławowi J. dodatkowo, zarzuty popełnienia trzech innych przestępstw przeciwko dokumentom, wymiarowi sprawiedliwości oraz pomoc w udaremnieniu egzekucji alimentów.

Z akt śledztwa wynika, że plany uprowadzenia były bardzo zaawansowane, między innymi przygotowano sprzęt podsłuchowy a także obezwładniający.

Stanisław J. składał w śledztwie zróżnicowane wyjaśnienia, a w jego końcowej fazie odmówił ich składania. Marcin P. natomiast złożył wyjaśnienia odnoszące się do opisanych zdarzeń, przyznając się do wyłudzeń kredytów.

Oskarżonym grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Obydwaj pozostają obecnie na wolności po wpłaceniu odpowiednio 50 i 12 tys. zł. poręczenia majątkowego.

Utworzono: 2015-07-02 godz: 09:42:09