Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


FAŁSZYWE MONETY

W dniu 15.12.2008 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko braciom Krzysztofowi W. i Ryszardowi W., którzy na terenie Krakowa w warunkach domowego warsztatu ślusarskiego sfałszowali znaczne ilości monet o nominale 5 zł.

Krzysztofowi W. zarzuca się, że w okresie od 2000 r. do 10.03.2008 r., wykorzystując do tego wykonane przez siebie matryce oraz przystosowane do tego celu urządzenia i maszyny podrobił pieniądze polskie w ilości 85.578 sztuk monet o nominale 5 zł, puszczając je sukcesywnie w obieg tj. o przest. z art. 310§1 kk w zw. z art. 12 kk, a nadto, że czynił przygotowania do podrobienia pieniędzy polskich w postaci monet o nominale 5 zł w ten sposób, że nabył 13 prętów z mosiądzu, wytopił 18 sztuk płyt miedzioniklowych z wycofanych z obiegu monet polskich, wytworzył krążki z metali – mosiądzu oraz miedzioniklu, służące do produkcji falsyfikatów monet oraz przygotował komplety tulei i pierścieni do matryc tj. o przest. z art. 310§4 kk. Zarzuca mu się także czynienie przygotowań do podrobienia banknotów o nominałach 10 zł i 50 zł poprzez zeskanowanie takich banknotów i przechowywanie uzyskanych w ten sposób plików graficznych na twardym dysku komputera.
Ryszardowi W. zarzuca się natomiast udzielanie bratu Krzysztofowi pomocy do podrabiania pieniędzy, a także do czynionych przez tamtego przygotowań do podrabiania pieniędzy poprzez przechowywanie w swoim mieszkaniu półproduktów do wyrobu falsyfikatów i urządzeń służących do ich produkcji tj. o przest.z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 310 § 1 kk i inne.
O skali działalności prowadzonej przez braci świadczy ilość zabezpieczonych w trakcie przeszukań materiałów służących do produkcji monet i półfabrykatów: 54 arkusze blachy mosiężnej, które zawierały 85.578 otworów, 5 kompletów matryc do tłoczenia monet o nominale 5 zł, 12 sztuk tulei metalowych, 477 krążków z mosiądzu i 1039 krążków miedzioniklu, pierścienie z otworami służące do ząbkowania monet, 13 prętów z metalu koloru żółtego, 18 płytek miedzioniklowych, 45 tygli do wytopu metali. Zabezpieczono także duże ilości falsyfikatów monet o nominale 5 zł, co do których ustalono, że zostały wykonane przy użyciu zabezpieczonych matryc.
Oskarżony Krzysztof W. prowadził nas terenie Krakowa warsztat ślusarki, wyposażony w maszyny i narzędzia do obróbki metali w tym prasę hydrauliczną, walcarkę, gilotynę do cięcia, tygle do topienia metali. Technologię produkcji monet opanował sam w oparciu o dostępną literaturę. Matryce wykonywał poprzez kopiowanie oryginalnych monet i trawienie kwasem stempla. Monety początkowo wybijał młotkiem, następnie zakupił prasę ręczną, a później hydrauliczną. W materiały do produkcji monet zaopatrywał się ze źródeł powszechnie dostępnych : w miedzionikiel kupując wycofane z obiegu monety, w blachę mosiężną w jednym z krakowskich sklepów. Monety wprowadzał do obiegu sam, płacąc nimi za towary w sklepach i na placach targowych.
Według ustaleń poczynionych w Departamencie Emisyjno – Skarbcowym NBP za okres od 1.01.2000 r. do 15.04.2008 r. ujawniono 155.265 sztuk falsyfikatów monet o nominale 5 zł.
Za przestępstwo z art. 310§1 kk grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo kara 25 lat pozbawienia wolności.

Utworzono: 2008-12-17 godz: 08:30:08