Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo o "zły dotyk".

W dniu 1 kwietnia 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie dokonania na terenie Rabki - Zdrój innych czynności seksualnych na osobie 10-letniej dziewczynki.

Zawiadomienie w tej sprawie złożyła jej matka. Już w dniu 1 kwietnia prokurator złożył do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonej, gdyż jest to bezwzględny wymóg procesowy (nikt inny oprócz sędziego nie może przesłuchać małoletniego pokrzywdzonego w tej kategorii przestępstw). Sąd wyznaczył takie przesłuchanie - które odbywa się w sposób niejawny z udziałem biegłego psychologa - za trzy tygodnie.

W dniu 14 kwietnia został w tej sprawie przesłuchany w charakterze podejrzanego 37-letni mieszkaniec Rabki. Złożył on wyjaśnienia w których nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Prokurator - na tym etapie śledztwa - przed uzyskaniem zeznań samego pokrzywdzonego dziecka i opinii psychologicznej - zdecydował o zastosowaniu wobec niego niezolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego połączonego z zakazem zbliżania się do matki i do samego dziecka.

Śledztwo jest w toku i na tym jego etapie nie przewiduje się bardziej szczegółowych informacji.

Zarzucany podejrzanemu czyn zagrożony jest karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Utworzono: 2015-04-20 godz: 09:02:02