Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu prowadzi śledztwo w sprawie przygotowania do uprowadzenia dla okupu w łącznej kwocie 4 mln złotych dwóch młodych mężczyzn - synów znanych podhalańskich biznesmenów.

W sprawie tej zatrzymano w dniu 26.02.2014 r. trzech mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty uczestniczenia w przygotowaniu do wzięcia i przetrzymywania zakładników, celem zmuszenia do zapłacenia okupów w wysokości 3 mln złotych i 1 mln złotych tj. przest. z art. 252§ 3 kk. Przygotowania do porwania trwały od kilku miesięcy, co najmniej od października 2013 r. i polegały na zakupie paralizatorów, gazu łzawiącego, kajdanek, kominiarek oraz środków łączności w postaci telefonów komórkowych i kart sim, obserwacji potencjalnych pokrzywdzonych, celem zebrania informacji o rozkładzie ich zajęć, wytypowania miejsc ukrycia i przetrzymywania zakładników oraz ukrycia pieniędzy pochodzących z okupu, a także opracowania planu przestępstwa uwzględniającego podział ról pomiędzy poszczególnych podejrzanych i pojazdy służące do przemieszczania się.

Wobec dwóch podejrzanych prokurator wystąpił do sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wnioski te zostały uwzględnione. Wobec trzeciego podejrzanego zastosowano dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Przestępstwo z art. 252§3 kk jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Utworzono: 2014-03-10 godz: 09:18:00