Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


Komunikat Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w odpowiedzi na artykuł "Limanowa. Państwo nęka dziecko." opublikowany w Gazecie Krakowskiej Nr 161 (19862) z dnia 12 lipca 2013 roku

Wzmiankowany artykuł, krytycznie odnosząc się do zasadności i sposobu prowadzenia postępowania w sprawie 13-letniego mieszkańca Limanowej, który pozostawił rower na klatce schodowej i który w ten sposób miał stworzyć zagrożenie dla osób poruszających się schodami wewnątrz wielorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzecznie z rzeczywistością wskazuje na wszczęcie śledztwa w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Limanowej, jej aktywny udział w tym postępowaniu, jak również występowanie w tym postępowaniu 13-latka w charakterze podejrzanego.

Udział Prokuratury Rejonowej w Limanowej w sprawie polegał na skierowaniu do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej otrzymanego od mieszkańca Limanowej zawiadomienia o przestępstwie zmuszania do zaniechania korzystania z piwnicy. Doniesienie wskazywało na domniemanego sprawcę, jednak nie określało jego wieku. Otrzymawszy zawiadomienie, prokurator, będąc zobligowany treścią art. 305§1 kpk do niezwłocznego procesowego ustosunkowania się do doniesienia, przesłał je do właściwej miejscowo jednostki Policji celem przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.
W następstwie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego Komenda Powiatowa Policji w Limanowej ustaliła, że osoba wskazywana w zawiadomieniu o przestępstwie jako jego domniemany sprawca dopiero ukończyła 13 rok życia, wobec czego prokurator po otrzymaniu z Policji akt postępowania zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich sprawę przekazał właściwemu rzeczowo i miejscowo Sądowi Rejonowemu Wydział Rodzinny i Nieletnich w Limanowej. Na tym zakończyła się rola prokuratora w tej sprawie.
W sprawie tej nie wszczynano zatem śledztwa, ani też nieletni nie występował jako podejrzany.
W związku z powyższym Prokurator Rejonowy w Limanowej pismem z dnia 12 lipca 2013 roku przekazał autorowi kwestionowanego artykułu prasowego krytyczne spostrzeżenia, zwracając się jednocześnie o sprostowanie nieprawdziwych informacji.

Utworzono: 2013-07-12 godz: 15:11:00