Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie "ukraińskich praw jazdy".

Do Sądu Rejonowego w Nowym Targu został skierowany kolejny już akt oskarżenia dotyczący "ukraińskich praw jazdy".

Tym razem aktem oskarżenia zostało objęte 70 osób w tym 3 osoby, które organizowały wyjazdy na Ukrainę i utrzymywały kontakty z instruktorami i egzaminatorami nauki jazdy we Lwowie. Z "usług" tych osób skorzystało wielu obywateli polskich, głównie mieszkańców Podhala. Do uzyskania ukraińskiego prawa jazdy konieczny był wyjazd na Ukrainę. Za opłatą w różnej wysokości, głównie w dolarach amerykańskich, pośrednicy przewozili zainteresowane osoby do Lwowa. Na miejscu osoby te były fikcyjnie meldowane pod nieznanym im adresem oraz zapisywane na kurs nauki jazdy. Faktycznie nie uczestniczyły w szkoleniu teoretycznym i praktycznym, nie były badane przez lekarza. Żadna z tych osób nie znała języka ukraińskiego w mowie i w piśmie. Za drugim lub trzecim razem osoby te wyjeżdżały na Ukrainę już po odbiór prawa jazdy. Faktycznie w tych dniach odbywały się egzaminy teoretyczne i praktyczne, jednakże osoby te nie brały w nich udziału. Uzyskane w ten sposób ukraińskie prawa jazdy po przetłumaczeniu były składane we właściwych miejscowo wydziałach komunikacji na Podhalu wraz z wnioskami o wymianę na polski odpowiednik bez sprawdzenia kwalifikacji. Uzyskane w ten sposób polskie prawa jazdy zostały zabezpieczone w sprawie karnej jako dowód rzeczowy i sukcesywnie są uchylane w trybie administracyjnym.

Utworzono: 2011-12-20 godz: 14:28:14