Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


SPROSTOWANIE do artykułu zamieszczonego w Gazecie Krakowskiej.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe /Dz.U. z dnia 7.02.1984 r. z późniejszymi zmianami/ zwróciliśmy się do Redaktora Naczelnego Gazety Krakowskiej o opublikowanie sprostowania wiadomości nieścisłych i nieprawdziwych, które zostały zawarte w artykule redaktor Iwony Kamieńskiej zatytułowanym: "Temida jest ślepa na grzechy Vip-ów", z dnia 22.01.2010 r.

W artykule tym, we wstępnej jego części dotyczącej wypadku drogowego na terenie Mszany Dolnej, który wydarzył się 1.07.2006 r., a w którym uczestniczył Senator RP Franciszek A., autorka zawarła nieprawdziwe stwierdzenia, że prokurator zamiast oskarżać bronił polityka, "że sprawę próbowano zakwalifikować najpierw jako kolizję, później umorzyć, a o zakończenie jej pomyślne dla sprawcy wypadku wnioskowali ci, którzy powinni ścigać i oskarżać, a nie bronić". Te stwierdzenia są nie tylko nieprawdziwe i nieścisłe, ale także nierzetelne, zwłaszcza w kontekście tego, że w poprzednim moim żądaniu sprostowania z daty 3.02.2009 r. w tej samej sprawie, po serii artykułów Iwony Kamieńskiej w styczniu 2009 r., wyjaśniałam w piśmie do Pana Redaktora Naczelnego, powody podejmowania przez prokuratora decyzji procesowych w tej sprawie, a zwłaszcza sposób zakończenia postępowania w postaci wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, do którego sąd ostatecznie się przychylił. Dla przypomnienia jeszcze raz pragniemy podkreślić, że skierowanie do sądu takiego wniosku zostało poprzedzone przedstawieniem Franciszkowi A. zarzutu spowodowania wypadku czyli przestępstwa z art. 177§1 kk, a sam wniosek jest jakościowo zbliżony do aktu oskarżenia. Podobnie bowiem jak w przypadku aktu oskarżenia , warunkowe umorzenie wiąże się ze stwierdzeniem winy, co w realiach tej sprawy jest o tyle istotne, że otwiera pokrzywdzonemu drogę do dochodzenia ewentualnych roszczeń finansowych w procesie cywilnym. W kontekście powyższego, stwierdzenia autorki artykułu, że prokurator bronił polityka zamiast oskarżać, są nadużyciem dziennikarskiej rzetelności, gdyż wystarczyłaby sama lektura naszego poprzedniego żądania sprostowania, by zapoznać się z motywami decyzji prokuratora i by nie formułować więcej takich nieprawdziwych ocen. Mając na uwadze obszerność przedstawionego powyżej stanowiska i uwzględniając wymogi Prawa Prasowego dotyczące sprostowania jako rzeczowej i konkretnej korekty wiadomości nieprawdziwej bądź nieścisłej zwróciliśmy się o opublikowanie go w następującej treści: W artykule Iwony Kamieńskiej zatytułowanym: "Temida jest ślepa na grzechy Vip-ów", we wstępnej jego części dotyczącej wypadku drogowego na terenie Mszany Dolnej, który wydarzył się 1.07.2006 r., a w którym uczestniczył Senator RP Franciszek A., autorka zawarła nieprawdziwe stwierdzenia, że prokurator zamiast oskarżać bronił polityka. Sprawcy wypadku Franciszkowi A. został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177§1 kk /przyczynienie się do spowodowania wypadku drogowego/ i skierowano do sądu wniosek o warunkowe umorzenie toczącego się przeciwko niemu postępowania, co wiąże się ze stwierdzeniem jego winy i otwiera pokrzywdzonemu drogę do dochodzenia ewentualnych roszczeń majątkowych na drodze cywilnej. Sąd Rejonowy w Limanowej przychylił się do wniosku prokuratora.

Utworzono: 2010-02-09 godz: 10:01:10