Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie rozprowadzania narkotyków na terenie Krynicy.

Nowy Sącz. W grudniu 2009 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował trzy akty oskarżenia do Sądu Rejonowego w Muszynie i w Nowym Sączu, które objęły łącznie 36 osób oskarżonych o przestępstwa związane z rozprowadzaniem i nabywaniem narkotyków na terenie Krynicy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że dwaj oskarżeni: Krzysztof G. oraz Sebastian C. niezależnie od siebie zajmowali się rozprowadzaniem narkotyków na terenie Krynicy.
Krzysztof G. zaopatrywał się w narkotyki na terenie Bierunia w województwie śląskim. Była to marihuana, amfetamina oraz tabletki ekstazy.
Ustalono, że w okresie od grudnia 2007 r. do grudnia 2008 r. nabył w celu dalszej odsprzedaży nie miej niż 1099,3 grama marihuany, 304 grama amfetaminy oraz 300 sztuk tabletek ekstazy.
Materiały dotyczące osoby, u której się zaopatrywał zostały wcześniej wyłączone do odrębnego postępowania i przekazane wraz z aktem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Tychach. Postępowanie zakończyło się nieprawomocnym wyrokiem skazującym.
Nabywane na terenie Bierunia narkotyki Krzysztof G. rozprowadzał w Krynicy, w miejscowych lokalach. Ustalono, że w okresie jak wyżej sprzedał co najmniej 45 osobom marihuanę w ilości nie mniejszej niż 974 gram, amfetaminę w ilości 217 gram oraz 86 tabletek ekstazy o łącznej wartości ponad 30 000 zł.
Z kolei Sebastian C. zajmował się rozprowadzaniem narkotyków od listopada 2005 r. do połowy stycznia 2009 r. Ustalono, że w tym okresie sprzedał co najmniej 321 gram marihuany na łączną kwotę ponad 10 000 zł.
Krzysztofowi G. oraz Sebastianowi C zarzucono sprzedaż narkotyków innym osobom – art. 59 ust.1 ustawy.
Pozostałe oskarżone osoby, które kupowały od nich narkotyki, czyniły to dla siebie/ zarzut posiadania narkotyków – art. 62 ustawy/ bądź odsprzedawały je dalej lub udzielały innym osobom nieodpłatnie – art. 58 ust. 1 ustawy , art. 59 ust. 1 ustawy/.
Przestępstwo z art. 58 ust. 1 zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności / nieodpłatne udzielania narkotyków/.
Przestępstwo z art. 59 ust. 1 zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności / sprzedaż narkotyków/.
Przestępstwo art.62 ust. 1 jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności / posiadanie narkotyków/.

Utworzono: 2009-12-29 godz: 13:37:13