Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


Wyniki sekcji zwłok niedźwiedzia

Prokurator Rejonowy w Zakopanem zarządził badania pośmiertne zwłok niedźwiedzia w sprawie Ds.2305/07 dotyczącej zabicia tego zwierzęcia na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w dniu 21.10.2007 r.

Wyniki tych badań uzyskane w dniu 12.11.2007 r. wykazały, że bezpośrednią przyczyną śmierci zwierzęcia, ustaloną na podstawie badania sekcyjnego jak i na podstawie badań histopatologicznych wycinków płuc, było utonięcie w słodkiej wodzie w połączeniu z częściową lub całkowitą utratą świadomości na skutek doznanych urazów mechanicznych okolicy głowy. Natomiast obrażenia stwierdzone na głowie zwierzęcia oraz w obrębie klatki piersiowej nie były śmiertelne. Zwierze ważyło 43,5 kg, było w wieku ok. 2 lat, odległość pomiędzy kłami szczęki wynosiła ok. 7 cm a między kłami żuchwy ok.6,5 cm.

Utworzono: 2007-11-20 godz: 12:00:00