Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


SPROSTOWANIE do artykułów zamieszczonych w Gazecie Krakowskiej.

Sprostowanie. W związku z artykułami Grzegorza Mędrzyckiego zatytułowanymi : „Nowy Sącz: zginął, bo żona oblała go spirytusem i podpaliła”, z dnia 9.07.2009 r. oraz „Była niepoczytalna, kiedy podpaliła męża – stwierdzili biegli psychiatrzy” z dnia 10.07.2009 r., zwróciliśmy się o sprostowanie wiadomości nieścisłych i nieprawdziwych, które zostały zawarte w tych artykułach , o następującej treści:

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu nie podawał informacji i nie twierdził, że pokrzywdzony mężczyzna znęcał się nad swoją żoną. Opisując sytuację panującą pomiędzy małżonkami podawał, że z materiału dowodowego wynika, iż w domu dochodziło do awantur i że pokrzywdzony pił alkohol, co nie jest równoznaczne z tym, że znęcał się on fizycznie lub psychicznie nad żoną w rozumieniu art. 207 kk.

Utworzono: 2009-07-17 godz: 12:36:12