Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Nielegalny komis samochodowy.

Nowy Sącz. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu pod koniec czerwca 2009 r. skierował do sądu dwa akty oskarżenia dotyczące zorganizowania i sprzedaży na terenie Polski, w jednej w podsądeckich miejscowości, samochodów używanych, sprowadzanych z Włoch, bez zarejestrowania działalności gospodarczej w Polsce i odprowadzania należnego z tego tytułu podatku od towarów i usług, a także podatku akcyzowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że prowadzący na terenie Włoch swoją firmę oskarżony Vincenzo A. w okresie od stycznia 2005 r. do grudnia 2006 r. przywoził do Polski używane samochody. Pojazdy te były przechowywane i oferowane do sprzedaży na terenie jednej z posesji w podsądeckiej miejscowości. Sprzedażą i kontaktami z klientami zajmowała się jego znajoma oskarżona Lidia G. Pomimo, że działalność miała charakter działalności gospodarczej, była zorganizowana i przynosiła dochody, nie została zarejestrowana na terenie Polski, a od prowadzonej w jej ramach sprzedaży samochodów nie odprowadzano należnego podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Oskarżonym zarzucono zatem, że dokonywali sprzedaży samochodów uchylając się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług tj. o przest. z art.54 § 1 kks w zw. z art. 6§2 kks, oraz że nie zapłacili podatku akcyzowego od sprowadzonych do Polski samochodów tj. o przest. z art. 54§2 kks w zw. z art. 6§2 kks. Ustalono, że straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku od towarów i usług wyniosły 651835 zł, zaś z tytułu podatku akcyzowego 16 898 zł.
Nadto ustalono, że oskarżona Lidia G. sporządzała umowy kupna sprzedaży samochodów na terenie komisu, wpisując jako miejsce sporządzenia umowy miejscowości położone we Włoszech oraz podrabiając podpisy obywateli Włoch lub Vincenza A. , którzy w tych umowach figurowali jako sprzedający.
W odrębnym akcie oskarżenia zarzucono jej zatem fałszowanie podpisów.
Pieniądze pochodzące ze sprzedaży samochodów trafiały na prywatne konta we Włoszech.

Utworzono: 2009-07-07 godz: 13:00:13