Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko inspektorom nadzoru w KW Policji w Krakowie.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko czterem osobom pełniącym funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie zarzucając im popełnienie przestępstwa niegospodarności w formie pomocnictwa.

Oskarżeni jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego Komendy Wojewódzkiego Policji w Krakowie w trakcie pełnienia swoich zadań przy budowie obiektu z przeznaczeniem na siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Krakowie sporządzili protokół, w którym wskazali na konieczność wykonania szeregu prac dodatkowych, zatajając fakt, iż prace te były ujęte w umowie o roboty budowlane zawartej z wykonawcą i tym samym objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.

W ten sposób doprowadzili do zawarcia z dotychczasowym wykonawcą dodatkowej umowy o roboty dodatkowe w wysokości 310.212 zł. i ostatecznie wypłaty mu tej nienależnej kwoty.

Utworzono: 2020-08-31 godz: 20:27:00