Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie niegospodarności w MOK w Nowym Sączu

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków ciążących na osobach obowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 21 października 2019 roku, poprzez nieprawidłowy nadzór nad organizacją, właściwą ewidencją i dystrybucją biletów wstępu na imprezę cykliczną pn. "Jesienny Festiwal Teatralny" oraz poprzez umożliwienie osobom działającym w imieniu Stowarzyszenia Animatorów Kultury pobierania nienależnych opłat z tytułu wynajmu sali widowiskowej położonej w budynku przy ul. Al. Wolności 23 w Nowym Sączu, działając tym samym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wskazane stowarzyszenie, wyrządzając Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Sączu znaczną szkodę majątkową na łączną kwotę 402.107,00 zł, tj. o tzw. przestępstwo niegospodarności określone w art. 296 § 1 i 2 k.k.

Śledztwo wszczęto na skutek zawiadomienia Urzędu Miasta Nowego Sącza i w oparciu o przeprowadzoną przez Urząd kontrolę finansową MOK w Nowym Sączu.

W toku postępowania podjęte zostaną czynności zmierzające do procesowego zweryfikowania wyników kontroli oraz kompleksowego wyjaśnienia okoliczności faktycznych przedmiotowej sprawy.

Utworzono: 2020-08-05 godz: 08:23:00