Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Briefing prasowy w sprawie postępowania dotyczącego składowania odpadów na terenie byłej Rafinerii Nafty "Glimar" w Gorlicach.

W dniu 29.06.2020 r. o godz. 10.00 w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie (!) odbędzie się briefing prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, Pana Jacka Ozdoby, na którym przedstawione zostaną wyniki, przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Gorlicach, postępowania przygotowawczego dotyczącego składowania w okresie od 2016 r. do 2017 r. na terenie byłej Rafinerii Nafty "Glimar" w Gorlicach odpadów oraz substancji niebezpiecznych wbrew przepisom ustawy.

Ewentualne szczegółowe pytania dotyczące przedmiotu briefingu proszę przesłać drogą elektroniczną na adres rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl.

Uczestnicy konferencji powinni zastosować się do aktualnie obowiązujących ograniczeń wynikających ze stanu epidemii (rękawiczki, maski, odpowiednia odległość).

Utworzono: 2020-06-26 godz: 18:00:00