Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT: Akt oskarżenia w sprawie tzw. mafii śmieciowej

Początkiem czerwca bieżącego roku, Prokuratura Rejonowa w Gorlicach skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko 8 osobom w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych na terenie nieruchomości byłej rafinerii nafty w Gorlicach.

Ustalenia śledztwa

Jak ustalono w toku śledztwa oskarżeni działając w formie zorganizowanej grupy popełniali przestępstwa przeciwko ochronie środowiska oraz bezpieczeństwu powszechnemu. Sukcesywnie przyjmowali oni od ustalonych podmiotów gospodarczych odpady i substancje chemiczne pozorując ich przekazywanie podmiotom pełniącym jedynie funkcję tzw. "słupów". Ponadto transportowali oni odpady i substancje chemiczne niezgodnie z ich przeznaczaniem wynikającym z dokumentów przewozowych. Następnie składowali je na terenie byłej rafinerii nafty w Gorlicach.

"Zarobili" blisko 2.8 miliona złotych

Z dokonanych w toku śledztwa analiz przepływów kapitałowych wynika, że oskarżeni bezpośrednio lub pośrednio poprzez zarządzane przez nich podmioty osiągnęli w ramach przestępczego procederu korzyści majątkowe na łączną kwotę około 2. 8 miliona złotych.

Składowali ponad 5 700 ton odpadów

W toku śledztwa ustalono, że oskarżeni w ramach przestępczego procederu zgromadzili i składowali odpady i substancje chemiczne w łącznej ilości ponad 5 700 ton, w tym ustalone 96 kategorii rożnego rodzaju odpadów oraz substancji niebezpiecznych.
Odpady składowane były w około 1.829 pojemnikach typu "Mauzer" o pojemności 1000 litrów, w ponad 3.200 beczkach o pojemności od 100 do 250 litrów, około 474 sztukach palet drewnianych zawierających pojemniki o pojemnościach od 1 do 25 litrów.
Oskarżeni deponując wprost do podłoża znaczne ilości odpadów niebezpiecznych mieli świadomość zagrożeń wynikających z takiej działalności, a mimo to konsekwentnie i systematycznie dopuszczali się tego rodzaju przestępczych zachowań.

Odpady z przemysłu chemicznego

Jak ustalono ujawnione odpady pochodziły z szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego, motoryzacyjnego itp. Były to substancje zawierające szereg związków organicznych o właściwościach wywołujących nowotwory lub zwiększających zachorowalność na nie, w przeważającej ilości stanowiły odpady niebezpieczne, wykazujące właściwości drażniące, rakotwórcze oraz ekotoksyczne.
Dokonane w toku śledztwa sprawdzenia z zakresu badań fizyko-chemicznych potwierdziły, że w każdym analizowanym pojemniku, beczce, czy opakowaniu znajdowała się substancja niebezpieczna, palna, żrąca lub wybuchowa.

Kilkanaście podmiotów zaangażowanych w przestępczą działalność

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazuje, że kilkanaście podmiotów z województwa śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz podkarpackiego było pośrednio bądź bezpośrednio zaangażowanych i związanych z przestępczym procederem transportowania, przyjmowania oraz nielegalnego składowania odpadów i substancji. Co więcej, że żaden podmiot gospodarczy powiązany z oskarżonymi nie uzyskał wymaganego zezwolenia na zbieranie i gospodarowanie oraz na przetwarzanie odpadów na terenie byłej rafinerii.

Środki zapobiegawcze

Na etapie postępowania przygotowawczego, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gorlicach sąd zastosował wobec 3 osób, w tym kierującego grupą, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, który jest stosowany do chwili obecnej. W stosunku do pozostałych 5 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Tytułem wpłaconych poręczeń majątkowych zabezpieczono łącznie kwotę 170 tysięcy złotych.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Utworzono: 2020-06-22 godz: 08:58:00