Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko zakonnikowi o czyny o charakterze pedofilskim

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Gorlicach akt oskarżenia przeciwko J.O., kapłanowi Kościoła Rzymskokatolickiego - członkowi jednego z zakonów, zarzucając mu popełnienie trzech przestępstw przeciwko wolności seksualnej w stosunku do trzech różnych osób.

Jedno z nich to przestępstwo z art. 197 § 2 k.k. polegające na doprowadzeniu przemocą do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym, jak również wykonaniu takich czynności.
Drugie, to przestępstwo z art. 199 § 2 k.k., które zostało popełnione poprzez nadużycie stosunku zależności występującego między kapłanem a lektorem i doprowadzenie w ten sposób do obcowania płciowego w formie stosunku oralnego.
Oba powyższe przestępstwa zostały popełnione w październiku 2009 r.
Wreszcie trzecie przestępstwo, popełnione w lutym 2012 r., polegało na wykorzystaniu bezradności pokrzywdzonego wynikającej z jego upojenia alkoholowego i doprowadzeniu go do poddania się innej czynności seksualnej, co stanowiło przestępstwo z art. 198 k.k.
Powyższe przestępstwa zostały ujawnione w trakcie prowadzenia postępowania przeciwko Marianowi W., kapłanowi Kościoła Rzymskokatolickiego.

Utworzono: 2020-03-30 godz: 15:36:54