Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zawiadomienie w sprawie niewłaściwie prowadzonej akcji ratowniczej w Jaskini Wielkiej Śnieżnej.

Do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem wpłynęło, złożone w Komendzie Policji w Wadowicach, zawiadomienie grotołaza i ratownika jaskiniowego o popełnieniu przestępstwa z art. 162 § 1 Kodeksu karnego mającego polegać na niewykorzystaniu przez TOPR wszystkich ustawowych możliwości udzielenia pomocy dwóm grotołazom uwięzionym w Jaskini Wielkiej Śnieżnej oraz na przerwaniu w dniu 23.08.2019 r. akcji ratowniczej.

Dotychczas nie wszczęto w powyższej sprawie postępowania przygotowawczego, natomiast wykonano czynności w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 § 1 k.p.k..

Prokurator Rejonowy w Zakopanem w dniu 26.08.2019 r. wystąpił do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu z wnioskiem o wyznaczenie innej jednostki organizacyjnej prokuratorzy do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie powyższego zawiadomienia, a to z uwagi na utrzymywanie stałych kontaktów służbowych z Naczelnikiem i ratownikami TOPR, co mogłoby wywołać wątpliwości co do bezstronności prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Zakopanem przy rozpoznaniu tego zawiadomienia.

Utworzono: 2019-08-27 godz: 14:39:00