Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: tymczasowe aresztowanie w sprawie Ryszarda K.

W dniu 18.01.2019 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu na wniosek Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu zastosował na okres trzech miesięcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec Ryszarda K. podejrzanego o popełnienie 36 przestępstw z art. 286 § 1 i art. 160 § 1 k.k. polegających na tym, iż prowadząc działalność leczniczą w postaci Ośrodka Niekonwencjonalnego Wspomagania Terapii Antynowotworowej naraził osoby biorące udział w organizowanych przez niego trzytygodniowych kuracjach leczniczych dla osób z chorobą nowotworową na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez podawanie im w formie zastrzyków domięśniowych i doustnie zawyżonej dziennej dawki amigdaliny, powodując jej podwyższone, toksyczne działanie, oraz jednocześnie doprowadził te osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w różnych kwotach jako należności za pobyt i terapię wraz z osobą towarzyszącą, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do skuteczności leczenia amigdaliną i dietą gersona, podczas gdy w rzeczywistości zastosowana kuracja w świetle nauk medycznych nie potwierdza antynowotworowego działania stosowanych metod.

Wobec wymienionego dotychczas stosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, ale wobec faktu usiłowania popełnienia kolejnego tego rodzaju przestępstwa, niezbędne było zastosowanie tymczasowego aresztowania, aby zapobiec popełnieniu przez podejrzanego kolejnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowi.

Utworzono: 2019-01-18 godz: 13:34:00