Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Tymczasowe aresztowanie wobec sprawców czynnej napaści na ratownika medycznego.

W dniu 1 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Zakopanem zastosował na wniosek Prokuratora Rejonowego w Zakopanem tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy wobec dwóch sprawców czynnej napaści o charakterze chuligańskim na ratownika medycznego, które to zdarzenie miało miejsce w dniu 26.12.2018 r. w Zakopanem, na terenie dolnej stacji kolejki linowej na Polanie Szymoszkowej, podczas i w związku z udzielaniem przez tego ratownika medycznych czynności ratunkowych wobec jednej osoby, przy czym wskutek działań jednego z podejrzanych ratownik medyczny doznał obrażeń ciała, które spowodowały naruszenie czynności jego narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni.

Opisane działania głównego sprawcy zostało zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 223 § 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k., a nadto zarzucono mu popełnienie przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. polegającego na użyciu groźby pobicia tego ratownika, która miała charakter chuligański.

Drugiemu podejrzanemu zarzucono, iż działając wspólnie i w porozumieniu ze wskazanym powyżej podejrzanym dopuścił się czynnej napaści na ratownika medycznego w ten sposób, że szarpał i popychał go, przy czym jego zachowanie miało charakter chuligański, tj. popełnienia przestępstwa z art. 223 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.

Nadmienić należy, iż sprawne i zdecydowane działania podjęte przez Prokuraturę Rejonową w Zakopanem stanowiły wyraz realizacji najnowszych wytycznych Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa popełnione na szkodę osób wchodzących w skład zespołów ratownictwa medycznego oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Utworzono: 2019-01-02 godz: 09:56:00